NRK Meny
Normal

Nyttår i Hamar domkirke

Den aller første gudstjenesten i år 2008 i NRK P1 kommer fra Hamar domkirke. Den uvanlige altertavlen som forestiller en nordisk Kristus er utført av maleren Henrik Sørensen.

Hamar domkirke
Foto: Wikipedia

Nyttårsgudstjeneste fra Hamar domkirke. Teksten er fra Matteus ev. kap. 1, versene 20b-21.

Preken og lirurg: sokneprest Trond Tveit Selvik, og med-lirg blir kapellan Irmelin Grimstad Bonden.

Domkantor  er Per-Edvard Hansen.

Salmene fra Norsk salmebok: 757 - Å, Gud vårt vern i farne år, 932 - bibelsk salme - Anna Sundstrøm Otervik er solist, 71 - Vi ser deg, Herre Jesus, 944 - Trosbekjennelsen, 86 - Navnet Jesus og nr. 72 - Bryt ut i sang!

Nr. 161 fra Salmer 97 - Å Gud, hør vår bønn - brukes under bønnesvar.

Solosang: ved Anna Sundstrøm Otervik (tittel kommer seinere)

Tekstleser er Gerd Kristine Pedersen.

Solister: Anna Sundstrøm Otervik (sang) og Magne Otervik (trompet) . Preludium og prosesjon (Te Deum - orgel og trompet?)

1. lesning: Salme 103, v. 13-18, og 2. lesning: Hebr. 13, v. 5-8.
Evangelieprosesjon og -lesning: Matt. 1, v.20-21).

Gudstjeneste i Hamar Domkirke 1. januar 2008.

Om kirken

Hamar domkirke
Foto: Wikipedia

Hamar fikk bystatus i 1849, og gjenoppsto som selvstendig bispedømme i 1864. Dermed ble det besluttet å reise en ny domkirke i Hamar by. Middelalderruinen på Domkirkeodden forble ruin.

Den nye kirken ble oppført under ledelse av den lokale byggmester Herman Frang etter tegninger av den tyske arkitekt Heinrich Ernst Schirmer.

Kirken ble innviet i 1866, og i byggeperioden tjente Vang kirke som biskopkirke.

Domkirken er utformet som en beskjeden langkirke, utført i en enkel tysk-romansk stil. Foruten inngangsportalen, som er svært forseggjort, er kirkens eksteriør sparsomt ornamentert.

Den uvanlige altertavlen som forestiller en nordisk Kristus er utført av maleren Henrik Sørensen.

Opplysningene hentet fra Hamar kommunes hjemmesider.