NRK Meny
Normal

Navnet Jesus

Det er Per Anders Nordengen som står for morgenandaktene i NRK P1 denne uken.

Per Anders Nordengen
Foto: Helge Gudmundsen / NRK

Jesus er ødelagt for mange. Jeg har hørt noen fortelle at måten de har fått ham formidlet på, har gjort Jesus-navnet klamt, overspent eller verdensfjernt. Gud er ålreit, men når det kommer til Jesus så er det mange som vegrer seg. De har fått ham presentert på en søtladen måte som ikke stemmer med livet og med virkeligheten. Jeg har også noen ganger reagert på måten Jesus har vært framstilt på med fromme og livsfjerne formuleringer som ikke har berørt livet mitt.

Men allikevel så har jeg ikke klart å kutte ham ut. Jeg har nemlig erfart at Jesu-navnet kan fornyes med sterkere farger og friskere innhold slik at det angår livet og livserfaringene mine på godt og vondt. For meg har ikke Jesus vært en slags glansbilde-Jesus, og heller ikke en Jesus-er-svaret-Jesus, eller en moralens-vokter-Jesus.

Men jeg har vært så heldig å oppleve Ham som et guddommelig inngrep som har angått livet mitt og som har gjort hverdagen meningsfull. For Jesus møtte mennesker og ga dem oppreisning og tro på seg selv og mot til å leve. Han ga utstøtte mennesker tilbake verdigheten. Jesus hamret løs på hykleriet og dobbeltmoralen. Han sa at urenhet ikke kommer utenfra, men at det kommer innenfra og består av hjerteløshet, dømmesyke og hykleri. Han reagerte på alle som var opptatt av grensesetting og som hadde som prosjekt å plassere noen utenfor mens de selv var trygt innenfor. Jesus reagerte på all avvisning og på de som mente at verdighet var et spørsmål om moralsk standard. Ifølge Jesus er ikke de groveste syndene vanlig umoral og løsaktighet, men dømmesyke og hykleri som definerer andre som urene og gudsforlatte.

Denne frigjørende Jesus er det jeg har fått møte. Jeg har opplevd at Han får meg til å puste enda dypere og friere. For han har vist at grensene går helt andre steder enn vi setter dem. Han ble invitert inn i de gode selskaper, men forferdet de gode ved å gi rom for dem som ikke hørte hjemme der. Han var irriterende for de fromme, men frigjørende for de som ikke følte seg verdige. Jesus løftet mennesker opp, og lot ikke noen bli rakket ned på. Han tok alle mennesker på alvor, og ingen ble oversett.

Kanskje Jesu navn trenger fornyelse og utluftning fra det som gjør det klamt og livsfjernt for mange. Slik at vi ser at Jesus ikke bare den gang, men også i dag, gir mennesker tilbake verdigheten og selvrespekten som gjør oss verdifulle sånn som vi er.

”Navnet Jesus blekner aldri tæres ei av tidens tann. Navnet Jesus, det er evig, intet det utslette kan”. Da passer dagens bibelvers godt. Det er Paulus som i et syn møtte Jesus og spurte; ”Hvem er du, Herre?” Og Herren sa:” Jeg er Jesus, han du forfølger” (Apgj 26.15).

Per Anders Nordengen

Musikk: Sigvart Dagsland - «Navnet Jesus»