NRK Meny
Normal

Nærværskompetanse

Når man er langt hjemmefra, får man et annet perspektiv på det hjemlige, og det er alltid klokt å sette ord på det man føler, sier Karsten Isachsen.

Karsten Isachsen.
Foto: Seminarpartner

Jeg har nylig besøkt nok en sjømannskirke et sted ute i verden.
Denne gangen var det sjømannskirken i Hamburg, som i år feirer 100 års jubileum. 

I alle disse år har nordmenn funnet et norsk miljø, en hjemlig atmosfære i utlandet. De har fått norske aviser og norske vafler, og et hyggelig vertskap vil gjerne snakke med dem.

I kirkene er det gudstjenester og kirkelige handlinger akkurat som hjemme. Men sjømannskirkene hadde i fjor 550 000 samtaler med enkeltmennesker i tillegg til de kirkelige handlinger. 

Noen ville bare snakke om vær og vind og få lokale opplysninger.
Andre ville kanskje lette sitt hjerte. Når man er langt hjemmefra, får man et annet perspektiv på det hjemlige, og det er alltid klokt å sette ord på det man føler.

Alle de ansatte i sjømannskirkene i Europa har nylig vært samlet til et ukeskurs. Jeg har fått vite at kurset hadde et interessant hovedtema:

Nærværskompetanse. 

De har med stor klokskap satt fokus på det viktigste oppdraget de har i hvert enkelt møte med hvert enkelt menneske:
Et godt nærvær. Evnen til relasjon. Kanskje vi kan bruke et så forfinet uttrykk som: Situasjonsfølsomhet?

Sjømannskirkene er der for folk i hverdagen.
Og så er de der når de store ulykkene rammer: Tsunami og skipsforlis.
Jeg tror alle har fått med seg at sjømannskirkens folk var på plass så fort som overhodet mulig når det uventede og fryktelige skjedde.
Og de ble værende der, gjennom krisedager og kriseuker.

Nøkkelen til å lykkes for sjømannskirkene er at mennesker blir sett og får en samtalepartner som har tid, og har et godt nærvær, og kan lytte.

Sjømannskirkene har en lett og munter og vennlig væremåte.
Men det er hele tiden også rom for å sette ord på det vonde og det vanskelige, og få bærehjelp når livet er slitsomt.

Det er flott at de har klart å sette et så presist ord på sin gjerning som temaet de hadde på kurset sitt:
Nærværskompetanse.

Vi møter mange nok mennesker i hverdagen som ikke er gode på nærvær. Blikket er flyktig, de hører med halv oppmerksomhet, og har noe annet for øyet enn den de snakker med. 

Det fineste studium jeg vet om når det gjelder nærværskompetanse, er alle fortellingene om når Jesus møtte mennesker.
Når jeg leser om det, merker jeg hans situasjonsfølsomhet.

Ofte kan vi føle at det ikke finnes noen Gud og at han i alle fall er langt borte. Men om noen elsker oss, kan vi oppleve både det synlige og det usynlige nærvær. Det synlige når vi er sammen, det usynlige når vi er fra hverandre, men hos hverandre i tanker og godhet.

Få steder har akkurat dette funnet et vakrere uttrykk enn i Jobs bok, kapittel 35, vers 14: 

”Selv når du sier at du ikke ser ham, ser han din sak. Bare vent på ham!” 

Skriv e-post til Karsten Isachsen her.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi høyrer Bjørn Eidsvåg syngje sin eigen song ”Ansiktet ditt”.

Høyr andakten 14. mai.