Hopp til innhold

Morgenandakten torsdag 8. september

Å ikke være seg selv nok

Ulf Børje Rahm
Foto: Christer Rahm

Han var full av entusiasme. "Jeg ser der for meg. Om noen år har jeg så mye at jeg kan kjøpe et eget sted for meg og familien, bare nyte livet og ikke gjøre et arbeidsslag mer. Hører du?" Jeg hørte, men ville ikke være med. Han prøvde å overtale meg til å bli selger for produkter som visst nok ville gi stor fortjeneste. Målet var livsnytelse uten forpliktelser.

Har du hørt historien om den rike jordeieren som fikk gode avlinger av jorda si? Rik var han fra før, og nye, store avlinger økte rikdommen. Kanskje var han bare heldig. Eller kanskje var han flink til å drive jorda, sådde de rette ting på rette steder og høstet godt av det.

Uansett satt han nå igjen med så mye at han ikke hadde plass til alt sammen. Det er da han bestemmer seg for å bygge nytt, fylle opp, trekke seg tilbake og nyte sin rikdom. Historien er en lignelse som Jesus forteller. Og den er i alle fall ikke mindre aktuell nå enn den var den gang.

Det er jo et kjent uttrykk: "Et, drikk og vær glad". Det lyder som en enkel og god festoppskrift. Vi har den formuleringen nettopp fra den rike bonden som Jesus forteller om. Men for han var det ikke festoppskrift, det skulle være livets oppskrift fra nå av. Han sier til seg sjøl: "Nå har du mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro, et, drikk og vær glad".

Jeg må innrømme at hans tenkemåte har en viss appell. Nå har ikke jeg så mye at jeg kunne gjøre det sånn, men drømmen er jo fri. Tenk å kunne trekke seg tilbake, uten bekymringer, og bare nyte livet. Det er disse følelsene det spilles på når vi lokkes til å satse penger for en mulig storgevinst: Tenk å ha så mye penger!

Men stopp litt. Hva var det egentlig som skjedde med den rike jordeieren? Han gjør en bestemmelse som blir til ulykke. Fordi han bestemmer seg nemlig for å bruke opp livet sitt på seg sjøl. Ulykken var ikke at han var flink, heller ikke at han var rik. Ulykken inntraff da han ble seg sjøl nok, og glemte både sin neste og sin Gud. Men hva da når hans liv kreves tilbake?

Vi skal være våkne, så vi ikke går i samme felle som den rike jordeieren. Jesus som forteller historien, står fram som jordeierens motstykke. Han ble aldri seg selv nok. Han trekker seg ikke tilbake, men han gir avkall på egen makt og ære og tar på seg menneskenes nederlag og synder. Han gir avkall på eget liv, for at vi skal ha liv ved ham.

Ulf Børje Rahm

Musikk: Jens Andreas Kleiven - "Walk in the light"

Skog