NRK Meny
Normal

Morgenandakten torsdag 8. juni

Hjørnestein

Odd Eidner
Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde

Det fortelles at en mann som besøkte den tyske byen Køln for lenge siden, passerte to murere som var opptatt med å jobbe. "Hva er det du holder på med?" spurte han den ene mureren. "Jeg holder på å mure en vegg", sa han. "Enn du da – holder du på med det samme?" spurte han den andre mureren. "Jeg bygger en katedral", sa han stolt og rettet seg opp, som om han kunne se det ferdige bygget for sitt indre øye.

Og alle som har besøkt Køln, har ikke kunnet unngå å bli imponert over den storslagne Kølnerdomen. Men det startet med to murere som begynte å legge noen steiner oppå hverandre.

En erfaren murer vet at den steinen som blir plassert i hjørnet, når man bygger en grunnmur, kalles hjørnestein. Det er en viktig stein som holder hele muren sammen. Denne metaforen brukes i Bibelen om Jesus. Han sier om seg selv: Steinen som bygningsmennene vraket, er blitt hjørnestein (Matt.21,42). Og Paulus går enda lengre i sin tolkning av Jesus som hjørnestein:

Dere er bygd opp på apostlenes og profetens grunnvoll, med Jesus Kristus som hjørnesteinen. Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren. (Ef.2,20-21). Når vi kjenner til bakgrunnen fra murerfaget, så er det lett å forstå metaforen med Jesus som en hjørnestein.

Dette er et godt eksempel på et uttrykk som ofte brukes i dagligtale, og som egentlig stammer fra Bibelen. Det brukes om viktige personer og institusjoner i et samfunn i uttrykket "hjørnesteinsbedrift". Ifølge Store Norske Leksikon er det "en bedrift som er stor i forhold til det samfunnet den ligger i, og derfor er avgjørende for sysselsetting og utvikling av lokalsamfunnet". Vi forstår betydningen av uttrykket. Og nå kjenner du også den historiske bakgrunnen.

"Guds kirkes grunnvoll ene er Herren Jesus Krist" synger vi i en gammel salme (NS 532). Det er fint å tenke på at Han er hjørnesteinen i den muren som den verdensvide kirke er bygd på. Det er et skjørt og ufullkomment byggverk, med mange feil og mangler. Men fundamentet er i hvert fall solid.

Odd Eidner

Musikk: Larry Norman - "The Rock that Doesn't Roll"