Morgenandakten torsdag 28. september

Å velge holdning til livet

Ingvard Wilhelmsen
Foto: Jan M. Lillebø

God morgen.

For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren.

Dette kan vi lese i Profeten Jesaja. Hvis vi stoler på alle katastrofetankene våre, så vil vi få mye unødvendig angst. Tanker er tross alt bare tanker, det vil si hendelser i sinnet, og ofte ikke spesielt interessante. Etter min mening er de fleste tankene våre tull. Det er meninger, teorier, antagelser, tolkninger, oppfatninger og hypoteser, med en og annen sannhet eller fakta innimellom.

Vi kan vurdere tankene våre og selv velge hvilke vi vil gi kraft og næring. Du forsterker tanker ved å gruble over dem, handle på dem eller forsøke å bli kvitt dem. Mange mennesker synes det er utfordrende å beholde håpet om en god fremtid. Det kan ha personlige årsaker eller være begrunnet i en negativ samfunnsanalyse. Gud kan gi oss håp. I Jeremias står det:

For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.

En forutsetning for at dette skal gi oss håp er at vi i det hele tatt tror på Gud. Det står mye i Bibelen som kan virke uforståelig og for fantastisk til å være sant. For eksempel at det er et liv etter døden. Etter min mening er den første setningen i Bibelen en nøkkel. Bibelen starter slik:

I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.

Kjøper du den - vil resten være lettere å tro på, for eksempel det som står i Bibelens siste bok Johannes Åpenbaring.

Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer.

Vi har et forvalteransvar overfor våre egne liv og den jorden vi lever på, og det skal vi ta på alvor. For meg virker det frigjørende å tro på en Gud som har oversikten og at det finnes et liv etter det jordiske. Livet byr på mange utfordringer og vanskeligheter, men vi har et sted å gå med dem.

Det er ikke slik at Gud endrer de ytre omstendigheter eller tar bort alle våre problemer. Guds ord kan imidlertid inspirere oss til å endre oss selv, slik at vi velger holdninger og handlinger som er nyttige for oss, det vil si at de hjelper oss til å nå være mål. Vi behøver ikke stresse livet av oss. Vi må gjerne jobbe hardt, men med fred i sinnet og med håp om en spennende fremtid.

Ha en god dag!

Ingvard Wilhelmsen

Musikk: Cat Stevens – "Morning has broken"