Morgenandakten torsdag 26. november

Å lete etter det som er godt

Henrik Syse
Foto: Einar Aslaksen

Vi lever i spesielle tider. Fremtidens historiebøker kommer til å ha egne kapitler om 2020. For korona-pandemien har snudd mye av verden på hodet. Det er dramatisk på annet vis også, med mye som er spennende og positivt, men også med rasemotsetninger, terror, ekstremisme og klimaforandringer.

Når jeg selv snakker og skriver om kriser, med korona-pandemien som utgangspunkt, og er blitt minnet om hvor viktig det er at vi møter slike krisetider med både et klart hode og et varmt hjerte, og med håp for en fremtid som skal bli bedre.

I tider som dette er det viktig å se hvordan mennesker som har møtt lignende utfordringer som våre, har tenkt og handlet. Det er bakgrunnen for at jeg i denne ukens andakter har snakket om noen store tenkere som har betydd mye for meg, og som vi alle kan lære av i dag.

To tenkere grep meg spesielt da jeg begynte å lese filosofi for noen tiår siden. De er fra forskjellige tider og steder, men de har noe viktig til felles som er relevant for oss.

Augustin het den ene. Han var biskop i Nord-Afrika rundt år 400, og han skrev – blant mye annet – det som av mange regnes som tidenes første selvbiografi. Han innså at han måtte se, ærlig og oppriktig, inn i seg selv for å forstå hvordan han kunne gjøre både seg selv og verden bedre.

Hans store spørsmål er hvor vi har vår oppmerksomhet rettet, eller sagt på en annen måte: hva vi elsker. Enten elsker vi mest oss selv og er opptatt av å herske over andre, eller så elsker vi Gud og våre medmennesker og vil være tjenere. Spørsmålet og skillelinjen er like viktig i dag som den gang.

John Locke het den andre filosofen. Han levde nærmere vår egen tid, på slutten av 1600-tallet, men akkurat som i det Romerriket Augustin levde i, opplevde han uro og konflikt rundt seg.

Locke ville finne ut av hvordan vi kan leve i fred med hverandre, i Jesu ånd, i en tid der mennesker krangler så det går på livet løs om politikk, makt og religion. Med dette som utgangspunkt utformer Locke sin berømte lære om folkestyre, maktfordeling og toleranse. I stedet for sinne, arroganse og væpnet konflikt vil Locke at vi skal ha vår oppmerksomhet rettet mot fred og forståelse.

For all del, Augustin og Locke er også omstridte og utfordrende tenkere. Men de er, med de ideene jeg har nevnt her, tenkere som med rette inspirerer mange den dag i dag.

Det tror jeg er fordi de begge bygger på Jesu ord om medmenneskelighet og kjærlighet slik vi finner dem i Bergprekenen, i Matteus’ 5. kapittel: «Dere har hørt det er sagt: ‘Du skal elske din neste og hate din fiende.’ Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere.»

Dette betyr ikke at vi ikke skal kjempe mot det som er ondt, men at vi skal lete etter det som er godt, vise respekt for hverandre og gjøre vårt ytterste for å skape fred, ikke konflikt.

Henrik Syse

filosof, forfatter og fredsforsker

Musikk: Jan Eggum og Bergen Filharmoniske Orkester - "Myrsnipa"

Skog