Morgenandakten torsdag 23. februar

Luthers katekismeprosjekt

Vidar Kristensen
Foto: Lars Haugdal Andersen

Martin Luther besøkte menigheter i områder hvor reformasjonen hadde fått fotfeste. Da ble det tydelig for ham at mange prester i de små landsbyene manglet grunnleggende teologiske kunnskaper. Sånn kunne det ikke fortsette, tenkte han.

Hvis det han var brennende opptatt av skulle nå ut til folk, var det helt avhengig av at prester og lærere hadde kunnskaper. Derfor satte Luther i gang med å skrive en katekisme for prestene. Ordet katekisme kommer fra et gresk ord som betyr å lære eller å undervise. Det dreier altså om en lærebok.

Mens han holdt på med prestekatekismen, den som kalles den store katekismen, så han også behovet for å skrive en enkel innføring i kristendommen for barn. Også barna trengte å få opplæring. Da ingen andre tok på seg oppgaven, satte Luther i gang selv. I 1529 ‒ mens han arbeidet med både den store katekismen og med å oversette Det gamle testamentet til tysk – skrev han like godt den lille katekismen i samme slengen.

Hensikten med Luthers lille katekisme var at familiefedrene skulle bruke den til å undervise barna sine. De skulle drive trosopplæring i hjemmet. Både jentene og guttene skulle lære de ti bud, trosbekjennelsen, Fadervår – og om dåpen, nattverden og skriftemålet.

Opplegget var at først ble for eksempel et bud gjengitt slik det står i Bibelen: "Du skal ikke ha andre guder enn meg". Så stilte faren eller læreren et spørsmål: "Hva menes med det?" Og så skulle barna komme med det riktige svaret, som stod i katekismen. Disse svarene kalles gjerne Luthers forklaringer til budene, til Fadervår osv.

Det lille skriftet ble en stor suksess. Da konfirmasjonen ble innført i Norge i 1736, 200 år etter reformasjonen, var den lille katekismen den viktigste læreboka. Men for å kunne lære innholdet i katekismen, måtte de som skulle konfirmeres, også kunne lese. Det kunne slett ikke alle norske barn i 1736. Derfor fikk vi den første loven om "allmueskole" her i landet bare tre år etter at konfirmasjonen ble innført.

Alle norske barn skulle få opplæring i lesing og skriving, både jenter og gutter. Vi hadde nok fått skolegang for alle også uten katekismen som konfirmantlærebok, men ikke så tidlig som i 1739.

Luther tok på alvor det som Jesus sa til disiplene i misjonsbefalingen, som like gjerne kan kalles befalingen om trosopplæring: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere.

Vidar Kristensen

Musikk: Mannskoret Herrer - "Rop det ut"