Morgenandakten torsdag 19. oktober

Jesu stamtavle

Stefan Heggelund (Høyre)
Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Før jeg ble kristen så jeg på kristne miljøer som moralistiske og uvennlige. Den minste feil ved folks livsførsel ble påpekt, og det virket utenkelig å henvende seg dit for forståelse og tilgivelse.

I dag vet jeg at dette er unyansert, og som regel feil. Men det er ikke alltid feil. Fra kristne hører og leser vi kommentarer hvor moralismens fane holdes høyt og hvor nåden virker å være erstattet med fordømmelse av andre menneskers liv.

Man kan kanskje ikke forvente så mye annet. Mennesket er feilbarlig, kristent eller ei. Det er få ting som er så menneskelig som moralisme. Man møter det overalt, hvor enn man går og ofte bærer man på den selv, uten å være klar over det. For en del kristne er det dessuten en tilleggsdimensjon: man kan være redd for å føre folk på avveie.

Et godt botemiddel mot både kristen moralisme og frykt er å se på Jesu ætteliste. Du vet, den delen av Matteusevangeliet det er så lett å hoppe over fordi det er så ulidelig kjedelig å lese ættelister. Det viktigste i den er, selvfølgelig, at den skal bekrefte at Jesus stammer fra David, og at Jesus er plassert i frelseshistorien med det utvalgte folk som det gamle testamentet forteller om.

Men i dag skal vi bite oss merke i noe annet. Denne ættelisten bryter med det som var vanlig med jødiske ættelister på den tiden: den nevner kvinner. De fire kvinnene som har fått plass er Tamar, Rahab, Rut og Batseba.

Hvilken rolle spilte disse kvinnene i stamtavlen? Tamar kledde seg ut som en prostituert og hadde samleie med sin svigerfar. Rahab var prostituert. Rut inngikk et ekteskap som etter datidens standarder var helt legalt, men det kan ha vekket reaksjoner at hun ikke var israelitt. I Historien om David og Batseba husker vi, at sendte David sendte Batsebas ektemann Urias til en sikker død slik at han kunne gifte seg med henne.

Så ikke nok med at kvinner ble nevnt i ættelisten, som da var uvanlig i seg selv, men i tillegg så har alle vært omstridt.

Moralistene har med andre ord nok å gripe fatt i når de leser Jesu ætteliste. Så hvis gjenfortellinger av Jesus’ opprør mot datidens religiøse moralister, fariseerne, ikke er tilstrekkelig for de du diskuterer med, grip fatt i Matteusevangeliet, vis dem ættelisten og hør hva de har å si.

Jeg tror at Guds plan skjer gjennom de mennesker der ingen tror det kan skje. Og jeg tror også at det er en grunn til at det er slik.

Stefan Heggelund

Musikk: Magnus Grønneberg - "Himmelske Far, du har skapt oss"