Morgenandakten torsdag 13. juli

Håp i motløs tid

Henrik Syse
Foto: Einar Aslaksen

I dag håper jeg du lar radioen stå på under andakten. Det er det alltid grunn til, selvsagt, men i dag har jeg noe jeg håper du vil høre på. Du kan jo riktignok ha meg på som sånn musak, bakgrunnslyd som du ikke egentlig lytter til. Men jeg ber deg faktisk om å lytte litt, i hvert fall, for i dag har jeg to fine tekster å dele med deg.

Den ene kommer fra en låtskriver og artist som heter Oddi Nessa. Du skal få høre den snart i musikalsk form, den er sterk. Den heter "Foot of the Tree" og handler om et møte Oddi hadde med en venn som hadde kort tid igjen før han skulle dø. Han var redd, men han søkte trøst i troen og håpet om møtet med Gud, en tro som han fikk etter han ble syk noen år tidligere.

I sangen reflekterer han – med artisten Oddi, som med sin kunstneriske frihet er hans talerør – over livet sitt, og han kommer med en bønn om at Gud skal følge ham også inn i det ukjente, og, som det heter, "begrave sjelen ved foten av Guds tre”, the Foot of the Tree, under løvet som blir til jord, der noe nytt vokser frem. Det handler altså om håpet, midt i det vonde.

Den andre teksten kommer fra Det gamle testamentet. Den er dagens tekst, og den er fra Jeremia-bokens første kapittel. Den handler også om en som er alvorlig bekymret. Han skal sendes ut til tjeneste, men han lurer på hva i all verden han kan få til. "Jeg kan ikke tale, jeg er for ung," klager han. Og da kommer ordet vi så ofte hører i Bibelen: at han skal gå ut til tjeneste likevel, for han er faktisk ikke alene. Herren er med ham.

I en verden der mye ondt skjer, branner og terror, sykdom og død, er det intet vi mennesker trenger så mye som trøst og håp. En tom trøst og et tomt håp betyr riktignok lite – det blir så lett bare ord. Men den mangetusenårige tradisjon og alle de menneskelige erfaringer som disse to tekstene i dag tar opp i seg, handler om noe mer: om en opplevelse av tilstedeværelse og fremtidstro, om at det er lov å fatte mot selv i en motløs tid.

Håp og mot er to kvaliteter som henger nøye sammen. Håpet gir oss mot og hjelper oss til å gå det vanskelige i møte, med tro på at vi kan komme ut på den andre siden – det være seg i møte med vanskelige oppgaver midt i hverdagen, eller med de store spørsmål om livet selv – og så kan vi kanskje få se at det alltid er noe å se frem imot og å glede seg over.

Henrik Syse

Musikk: Oddi - "Foot of the Tree"