Morgenandakten torsdag 10. mars

Mødre med barn

Inger-Torunn Sjøtrø
Foto: Aina Johnsen Rønning

Doktor Mukwege i Bukavu har en farlig jobb. I mer enn 30 år har han arbeidet i Øst Kongo. Da han begynte som lege så han at mange kvinner døde i forbindelse med fødselen. Derfor tok han videreutdanning slik at han kunne redde flere nyfødte barn og mødrene deres.

Ganske snart oppdaget han at pasientene som kom hadde vært utsatt for voldtekter og andre bestialske overgrep.

"Krigsforbrytelser og ondskap satt i system", er ordene doktor Mukwege bruker for å beskrive det som skjer i hjemlandet sitt. Hvorfor forteller jeg dette? Hva er forbindelsen mellom doktor Mukwege og dagens bibeltekst?

Den er hentet fra Det gamle testamentet. Profeten Jesajas varsler at en ung jente skal bli med barn og føde en sønn. Og hun skal gi ham navnet Imanuel.

Teksten foregriper kommende søndag som er Maria budskapsdag, da hører vi om Maria som får vite at hun skal bli mor til Jesus. Før jul hørte jeg om en annen Maria. Hun hadde vært utsatt for voldtekt og hadde fått hjelp av doktor Mukwege og staben hans. Nå har hun fått en liten gutt – Victor.

Mukwege og hans folk nøyer seg ikke med å hjelpe voldtektsoffer. De snakker også høyt og tydelig om de bakenforliggende årsakene til volden. Om de økonomiske interessene i dette landet som er så rikt på mineraler.

Doktor Mukwege er blitt invitert til FN-konferanser og er nominert til Nobels fredspris flere ganger. Men det har kostet. En av medarbeiderne hans ble drept – og selv slapp hans så vidt unna et drapsforsøk. Etter noen måneder i eksil kom det brev fra kvinnene i Bukavu. De ba ham komme tilbake og de tilbød seg å betale billetten.

Og Doktor Mukwege dro, selv om han visste at han var drapstruet. Han kunne jo ikke svikte kvinnene. Nå bor han inne på sykehusområdet og følges av vakter, hvor han går. Han håper valget som er planlagt i desember vil føre til forandring slik at han kan arbeide uten å være redd for å bli drept.

Doktor Mukwege er ikke alene – det er mange som arbeider for å få slutt på volden i Øst Kongo og det haster, det er bare litt over ni måneder til jul.

Jes 7,10-14

Inger-Torunn Sjøtrø

Musikk: Aftenlandet - "Hymne"