Morgenandakten tirsdag 7. juni

Barnas stemmer

Camilla Osnes
Foto: Andreas Osnes

For en tid tilbake hørte jeg et barnekor synge en sang som gjorde sterkt inntrykk på meg. Jeg ble skikkelig rørt av sangen deres. Jeg undret meg over hvorfor sangen gjorde så sterkt inntrykk på meg. For det var ikke sånn at barnekoret som sang, sang det helt perfekt og klokkeklart!

Nei, det var noe annet som rørte ved meg. Barnekoret sang om verden, om framtiden og klimaproblemene vi møter. I teksten sang barna "Du ser vel også alt det jeg så?"

Jeg hørte sangen som en bønn fra barna til Gud og til oss voksne. En protestbønn om at verden ikke kan fortsette sånn som den gjør! At vi kan ikke fortsette å skade verden, enten det er gjennom krig eller klimautslipp.

Barnas stemme er noen av de viktigste profetiske stemmene vi kan høre på. Deres perspektiv er annerledes enn vårt. De er annerledes, fordi når de først tørr å heve stemmen sin så er det en stemme vi virkelig bør lytte til!

I mange kirker tar vi imot små babyer til dåpen. Vi gjør dette fordi Jesus har sagt at vi ikke skal stoppe barna fra å komme til ham, fordi Guds rike hører til dem.

Disiplene viste barna bort fra Jesus, men Jesus sa nei.
Jesus lærer oss at barnas stemme er verdifulle og stemmer verdt å høre på!
Vi voksne må blir bedre til å høre etter, når barna snakker.

I sangen roper barna ut om at vi må bli bedre til å forvalte jorda på en god måte.
De har sett det vonde som skjer i verden på TV. Bildene har påvirket dem, deres liv og syn på verden. De forstår at jorda ødelegges.

Sangen utfordrer oss til bli bedre til å forvalte den verden barna selv skal overta en gang. Gud har selv sagt det samme til oss.

Gud velsignet dem og sa til dem: "Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden."

Gud gav oss et ansvar til å forvalt, til å være skaperverkets tjener og voktere. Ikke misbruke og utnytte.

Forvalte jeg jordas verdifulle skatter rett?
Har vi forvaltet den slik Gud ville vi skulle?

Nei, trolig har vi ikke vært gode nok til det til å forvalte jorda på en rettferdig og omsorgsfull måte. Mange av oss prøver litt. Jeg har ikke svarene og alle løsningene, men jeg vet at dette er et prosjekt vi må gjøre sammen i fellesskap.

Alle må ta sin del, hvilken del tar du? Det lille du gjør, kan bety en forskjell.

Camilla Osnes

Musikk: KFUK-KFUM – "Jeg så det i går"