Hopp til innhold

Morgenandakten tirsdag 7. desember

Gudsbildet i oss

Esben Esther Pirelli Benestad
Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

En prest sa en gang - at vi alle har et Gudsbilde i oss. Jeg tenker ofte på det, og minst like ofte får jeg det bekreftet.

Underlig nok har også de som avviser at Gud finnes, et Gudsbilde. Jeg har møtt dem som fornekter Gud så sterkt at få snakker mer om Gud enn nettopp dem.

Mange lar være eller blir flaue for å fortelle om sitt indre bilde av Gud. Jeg kan kjenne meg igjen i det siste, selv om jeg nå trygt kan fortelle at bevisstheten om Gud enten bare oppstår inni meg, eller jeg slår den på.

Gudsbildet mitt har egentlig ingen form.Plutselig kan jeg bare kjenne Gud omkring meg. Det oppleves som et drag, en vind eller et sus. Bedre ord har jeg ikke.

Felles for disse opplevelsene er at de tilfører meg en trygghet for å være inkludert i noen godt. Som ny-diagnostisert kreftsyk kom dette suset til meg helt av seg selv og sa at jeg ville overleve sykdommen.

Det har vært til stor støtte å tro på det.

Om kvelden slår jeg ofte Gudsbevisstheten på. Noen ville kalle det aftenbønn. Da beveger jeg meg inn i det som er tidløst. Det er ikke alltid jeg vil noe spesielt, og da blir det som en meditasjon, eller som en hvile i det tidløse.

Andre ganger gjennomgår jeg dagen som var med glede og takknemlighet for det som gikk bra, det som ble godt. Når jeg står foran store oppgaver eller når jeg har vært sterkt truet av sykdom. Da ber jeg. Jeg ber om støtte, og jeg kan kjenne at jeg har fått det.

Legen Per Fugelli skrev: Gud, jeg kjenner at du er der, men jeg tror ikke på deg.

Mange bruker andre ord, andre navn på sitt bilde av Gud.

Det skulle bare mangle! En allmektig Gud må vel kunne etterlate seg mange slags bilder, likesom vi er mange slags mennesker!

Dersom det er slik at Gud skapte oss, at Gud la fra seg det stjernestøvet som en dag skulle bli til deg og meg, da faller det lett å tro at Gud er i oss og i all verdens skapninger.

Da blir lett å tro at bildet av Gud i oss blir som en trang til noe mere, noe dypere, noe endeløst, en trang til gjenforening med vår egen opprinnelse.

Slik kan vi si at vi ikke bare har et Gudsbilde, vi er et Gudsbilde!

Esben Esther Pirelli Benestad

lege og professor emerit i sexologi

Musikk: Johnny Cash – «The little drummer boy»

Skog