Morgenandakten tirsdag 31. oktober

Frelsen er ikke til salgs

Vidar Kristensen
Foto: Lars Haugdal Andersen

Kirken solgte dokumenter som garanterte at kjøperen ville komme seg raskere inn i himmelen med et slikt papir. Dette ble kalt avlatshandel. En del av pengene som kirken tjente på dette, ble brukt til å bygge Peterskirken i Roma, et av verdens mest storslåtte kirkebygg.

Luther var kritisk til avlatshandelen. Han mente at det ikke var mulig å komme raskere gjennom skjærsilden og inn i himmelen ved å betale penger til kirken. Derfor skrev han tesene, og 31. oktober 1517 inviterte han til debatt om saken. Men de som ble utfordret til debatt, ville ikke ha noen diskusjon. I stedet ble Luther stemplet som vranglærer. Konflikten økte, og det førte etter hvert til at et nytt kirkesamfunn oppstod.

I dag selges det ikke avlatsbrev. Den romersk-katolske kirken har sluttet med slikt for lenge, lenge siden. Det er allerede en god del år siden den katolske og den lutherske kirken kom med en felles erklæring om rettferdiggjørelsen.

Der sier de: "Vi bekjenner i fellesskap at syndere blir rettferdiggjort ved tro på Guds frelsesgjerning i Kristus." Det betyr at kirkene er enige om at det er troen, ikke pengene, som frelser. Derfor blir ikke 500-årsdagen for starten på reformasjonen markert som en luthersk skrytefest, men som en dag da mange kirkesamfunn vil peke hva de står sammen om. Det skjer i Nidarosdomen i kveld, og vises direkte på NRK 1.

Et av temaene som har preget reformasjonsmarkeringen i år, er "Frelsen er ikke til salgs" . Fristelsen til å gjøre religion til en salgsvare er fortsatt til stede. Det fins miljøer der mennesker blir lurt av ledere som bruker tro og religion som middel for å øke egen makt og rikdom. Noen ledere tilbyr forbønn mot betaling, og forkynnelse kan av og til kombineres med sterkt press om å gi pengegaver.

Det er viktig at kristenledere tenker kritisk gjennom hva de selv sier og gjør. Jeg mener ikke at slik praksis er utbredt her i landet, men av og til dukker saker opp i nyhetsbildet.

Først og fremst handler uttrykket "Frelsen er ikke til salgs" om noe positivt. Det betyr at frelsen blir gitt gratis av en nådig Gud. Nåden er en gave som Gud gir av kjærlighet.

Dette er en fin ting å huske på reformasjonsdagen, 500 år etter at Luthers teser ble hengt opp på døra til slottskirken i Wittenberg: Guds frelse er ikke til salgs. Den er gratis.

Vidar Kristensen

Musikk: Rannveig Skiri Mosbakk - "Kjærlighet fra Gud"