Morgenandakten tirsdag 30. november

Det vi ikke kan se

Janne Stigen Drangsholt
Foto: Tommy Ellingsen

Som barn hadde jeg en utbrettsbok som viste frem hele juleevangeliet. Grunnen til at jeg var så fascinert av denne boken var at den inneholdt så mye som var skjult. På en dobbeltside kunne jeg se en gruppe gjetere som holdt nattevakt over flokken ute på marken.

De satt samlet rundt et lite bål under en himmel som riktignok var full av stjerner, men som likevel fremstod som kald og ugjestmild. Og jeg kunne godt se at gjeterne frøs der de satt, og tenkte at de sikkert var litt redde.

Men denne siden bar på en hemmelighet. For om man dro i en flik av papp helt nederst ble hele bildet totalt forandret. I løpet av et millisekund kom det nemlig til syne en hærskare av engler som sang «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i.»

Og jeg kunne se hvordan gjeternes ansiktsuttrykk endret seg og hvordan de stirret måpende opp mot denne underfulle himmelen som nå var lys og varm. Og jeg skjønte at i denne boken er det mye som er annerledes enn man kanskje kunne tro.

Bortsett fra miraklene som viste seg når man dro i klaffer, var utbrettsboken preget av ensomhet. På siden hvor Josef og Maria setter av gårde mot Betlehem, er de bare to små skygger i en ødemark som virker endeløs og under en himmel som virker enorm.

Den franske filosofen Jean-Luc Nancy sier at det er dette som er den menneskelige tilstand, at vi alle er ensomme og forlatte. Og han sier at det er først i det øyeblikket hvor Jesus henger på korset og utbryter «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» at Gud virkelig skjønner hva det vil si å være menneske.

Det spesielle med utbrettsboken er at den er som et bilde på det som finnes, også når vi ikke ser det.

Det er bare å dra i klaffen og så dukker hele den himmelske hærskare frem. Den hærskaren som finnes der hele tiden, men som vi ikke alltid kan se og som vi ikke alltid kan føle, men som likevel fortsetter å synge «fred på jorden blant mennesker Gud har glede i». Jeg tror ikke at vi er forlatt.

Janne Stigen Drangsholt

forfatter og litteraturprofessor

Musikk: Odd Nordstoga og Det norske kammerorkester – «Maria på veg»

Skog