NRK Meny
Normal

Morgenandakten tirsdag 3. november

Likeverd

Per Anders Nordengen
Foto: Sandra Liljedahl

Ungdommene i menigheten min måtte ikke bare bo i bestemte bydeler, gå på adskilte skoler, ta egne busser og bade fra separate strender. Dersom de ble syke fikk de ikke behandling på de beste sykehusene. De sykehusene var nemlig reservert hvite. Dette var virkeligheten i Sør Afrika da jeg arbeidet som prest der i en farget menighet under apartheidtiden da umenneskelige og ukristelige holdninger var satt i system.

I august i år var jeg igjen i Sør Afrika og måtte et ærend på sykehuset. Under apartheid var dette sykehuset forbeholdt kun for hvite. Da jeg kom dit denne gangen satt det 7 svarte handikappede ungdommer på venterommet. På vei til skolen hadde de vært med i en liten bilulykke. Heldigvis var ingen av dem alvorlig skadet men de hadde noen små-skrammer som måtte plastres. "Welcome Sir, but you have to wait after these young people," sa sykepleieren til meg da jeg henvendte meg i resepsjonen.

Dette var litt av en endring fra jeg bodde i Sør Afrika på slutten av 1980 tallet. Den gang hadde ikke disse ungdommene engang adgang til dette sykehuset på grunn av hudfargen deres, og hvite gikk foran fargede i alle køer.

Å oppleve at svarte, handikappede ungdommer,- ble verdsett på en så nydelig måte, gjorde derfor sterkt inntrykk på meg. Hvite lærere, hvite sykepleiere og hvite leger,- alle behandlet de disse småskadede elevene med respekt og verdighet. De så dem og tok dem på alvor. De spurte hvordan de hadde det, de lyttet til dem, de holdt rundt dem og la ulltepper over de som frøs. De viste dem respekt, og de ble verdsatt fordi de var mennesker,- like verdifulle som alle andre.

Menneskene i dette vakre landet har opplevd en enorm endring når det gjelder synet på menneskeverdet etter at apartheid ble avskaffet. Det som virket håpløst ble virkelighet, men det viser at det nytter å kjempe for likeverd og rettferdighet, noe vi erfarte da Sør Afrika fikk sin demokratiske grunnlov i 1994, hvor alle ble like mye verdsatt.

Og jeg, en hvit privilegert mann med lommeboken full og med angst for hva som kunne feile meg,- jeg måtte heldigvis finne meg i å vente til disse svarte ungdommene var ferdig-behandlet av legen.

Jeg fikk meg en tankefull og lærerik påminnelse om nestekjærlighet i praksis, å verdsette sin neste uansett hvem det er. Ingen er mer eller mindre verdifulle uansett hudfarge, rase, rang eller stilling. Jeg lærte denne dagen noe om å se Jesus i alles ansikt. At vi alle er skapt i Guds bilde, og at hvert enkelt menneskes verdighet er det viktigste vi kan ta vare på og kjempe for.

For her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. sier Paulus, men dere er alle en i Kristus Jesus.

Per Anders Nordengen

Musikk: Harry Belafonte og The Belafonte Folk Singers - "Oh Freedom"