Morgenandakten tirsdag 29. mars

Lina Sandell

Johan Moan
Foto: Marit Kolberg / NRK

Det var på en båttur ute på den svenske innsjøen Vettern det skjedde: En ung, svensk kvinne var sammen med faren på vei til Gøteborg. Brått falt faren i vannet og druknet foran øynene hennes. To år senere døde moren. Det eneste barnet hennes var dødfødt. Selv fikk hun tyfoidfeber og ble sterkt svekket.

Dette er Lina Sandell, Nordens mest kjente og avholdte salmedikter. Salmene er preget av Sandells erfaringer fra eget liv. Mange av dem ble til i tunge tider. Hun hadde opplevd mye, sett mye, lidd mye.

Utvilsomt er dette er grunnene til at Sandell makter å gi oss så mye, nettopp når vi trenger det mest. Slik har det vært for meg, og slik er det fortsatt. Jeg er ikke den eneste som har erfart dette. Lina Sandell er et eksempel på at mange kristne mennesker blir foredlet og lutret gjennom lidelse.

Gud kan vende vanskeligheter til noe godt for oss. Midt i motgangen kan Gud løfte oss slik motvinden løfter fuglen. Det er en side av hans storhet. Sandells vitnesbyrd var at midt i alle vanskelighetene ga Gud henne så mange bevis på sin godhet at hun ikke kunne telle dem alle.

Ingen ulykke kan rive meg ut av Guds hånd, for Jesus vil bevare meg til jeg når det gode landet, sa hun. I Bibelen står det at selv når vi sier at vi ikke ser Gud, så ser han vår sak, og vi gjør klokt i å vente på han.

Jesus forstår oss og er nær oss med sin hjelp hver eneste dag fordi han selv har prøvd å være menneske, og ha angst og å føle ensomhet og smerte. Han vil bære det som er tungt sammen med oss når vi overlater det til Han. Hvis vi tar imot de gavene som han rekker oss, vil Han la oss hvile trygt og stille hos seg.

Sandell sier at om vi vender oss i oppriktighet til han, vil han ha en mors omsorg for oss og bære oss til det gode landet, til Himmelen.

En mann drømte at han gikk gjennom et område der store farer lurte på han. Da han så seg tilbake, så han to spor: Jesus hadde gått ved siden av han. Men på de farligste stedene, så han bare ett spor: Der hadde Jesus båret han. Bibelen sier at vi kan kaste all vår sorg og bekymring på Gud, for han har omsorg for oss.

Johan Emilian Moan

Musikk: Carola - "Ingen er så trygg i fare"