Morgenandakten tirsdag 21. februar

Luthers bibelprosjekt

Vidar Kristensen
Foto: Lars Haugdal Andersen

Luther ville at folk som ikke kunne latin, og dem var det jo flest av, også skulle få mulighet til å lese Bibelen. Da kunne de selv vurdere hva Bibelen sier om troen, om nåden, om frelsen og så videre. Så kunne de se om kirkens teologer hadde rett i det de sa og skrev.

I 1522 oversatte Luther hele Det nye testamentet til tysk i løpet av elleve uker – uten hjelp fra andre! Et drøyt år seinere gikk han i gang med å oversette Det gamle testamentet.

Luther gjorde mer enn det vi vanligvis forbinder med å oversette; han laget et moderne tysk skriftspråk, med utgangspunkt i hvordan folk flest snakket. Når den tyske staten feirer Luther i 2017, er det ikke først og fremst kirkereformatoren de er opptatt av, men mannen som gav Tyskland et nytt, moderne skriftspråk, og hva det har betydd for den tyske nasjonsbyggingen.

Luther fikk kritikk for å trekke Bibelen ned på et altfor folkelig språknivå. Ikke minst ble han kritisert av andre teologer. Men Luther gav svar på tiltale. Han skrev:

"Jeg har oversatt Det nye testamentet til tysk så godt og samvittighetsfullt som jeg makter … Jeg har gjort det utelukkende for å hjelpe dem som ikke kan gjøre det bedre selv. Det er ikke forbudt for noen å lage en bedre oversettelse … Jeg for min del vet godt hva en oversetter trenger av kunst, flid, fornuft og forstand …"

Da reformasjonen ble innført i Danmark og Norge i 1536, fikk danskene snart en fullstendig bibeloversettelse til sitt eget språk. Men her i landet førte ikke reformasjonen til at vi fikk Bibelen på norsk. Vi måtte ta til takke med dansk i mer enn 300 år før vi fikk den første komplette Bibelen på norsk i 1854, men den var oversatt fra dansk, ikke fra hebraisk og gresk.

Hvorfor var Luthers bibelprosjekt så viktig? Det satte i gang en bølge av bibeloversettelser som har spredt seg over hele kloden. Hele Bibelen eller deler av den er nå oversatt til mellom 3000 og 4000 språk.

De fleste som jobber med å oversette, tror at Bibelen har et budskap fra Gud til alle mennesker. De tror at det er sant, det som Johannes oppsummerer sitt evangelium med: "Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene, tegn som det ikke er skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn." Altså: Bla opp i boka og les selv!

Vidar Kristensen

Musikk: Tore Thomassen - "Bla opp i boka"