Morgenandakten tirsdag 18. august

Sannhet

Rolf Hugo Hanssen

Sannheten er som ilden og lyset i de fire grunnelementene fra antikken. Et av de berømte ti bud sier: Du skal ikke lyve. - For mange er Sannheten relativ. Det vil si den kan tøyes og krympes. Men sannheten er absolutt. Og i Bibelens Salme 51 sies det: "Gud vil ha Sannhet i hjertet innerste." Altså ikke bare på overflaten, men ekte, oppriktig og "usminket" sannhet. Guds hjertespråk har et uttrykk: Sannhet!

Apostelen Paulus sier at Guds vilje for oss er at vi skal lære Sannheten å kjenne. Og Aristoteles sier at noe er sant når det er samsvar mellom tankene og tingene.

Selvsagt finnes det situasjoner der sannheten må underordnes kjærligheten. Derfor sier også apostelen: Vi skal være "sannheten tro i kjærlighet."

Under siste verdenskrig for eksempel løy soldater og sivile om ting som, i tilfelle de fortalte sannheten, ville ødelegge nasjoner og personer. Men som en gylden regel er sannheten noe vi skal stå for og formidle.

En av Elton Johns sanger heter Lies, der han tar opp temaet og blant annet synger:

Noen lyver om kjærligheten,

Noen lyver om sannheten

Noen for å redde deres liv

Noen om deres alder.

Noen lyver mens de ser døden i ansiktet

Noen lyver om hvor berømt de er

Noen kneler og lyver overfor Gud

Og noen lyver om navnet sitt…

Nå skal ikke du si alt det som er sant, men alt du sier skal være sant! Dette må vi lære oss for det er ikke alt vi trenger å si. I mange rettsaler, som den amerikanske blir den som avgir vitnemål spurt om å sverge: "Vil du fortelle Sannheten og den hele sannheten og intet annet enn sannheten."

Det er fullt mulig å holde munn, men når vi sier noe må det være sannheten! Skulle vi forsnakke oss får vi gå til Gud og be han om både tilgivelse og nye sjanser.

Sannhet i hjertets innerste betyr først og fremst at vi ikke bare skal snakke sant, men være oppriktige og ekte mennesker som ikke bedrar oss selv eller spiller et spill. - Vi går ofte rundt med masker og er ikke oss selv. Vi er gjerne slik vi tror andre forventer at vi skal være eller slik vi mener Gud vil vi skal te oss.

Men Gud ønsker at vi skal være sann mot den vi er og ikke hykle. Ordet hykleri på gresk har sammenheng med uttrykket "å bære maske." Derfor er vår utfordring å kaste masken og vise ansikt! Vi taper ikke ansikt om vi kaster masken! Det er det vi tror, - men kaster vi masken, viser vi ansikt.

Det nydelige er jo at vi ikke kan forandre Sannheten, men Sannheten kan forandre oss! Det skjer når vi erkjenner Sannheten, åpner oss for den og lar den gjøre oss fri.

Jesus sa: "Dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri." Og av alle Sannheter er Evangeliet, budskapet om Han som ga sitt liv for oss for at vi skulle leve om vi dør den største.. For den sannheten forandrer alt og alle!

Rolf Hugo Hanssen

Musikk: Elton John - "Lies"