NRK Meny
Normal

Morgenandakten tirsdag 17. mars

Navnet

Ann Christin Elvemo

Hva slags navn skal vi ha?

Mange mennesker har spurt seg dette spørsmålet. Når en skal gifte seg, eller få barn, må en bestemme hvilket etternavn en skal bruke. Før i tiden var det enklere. Alle i familien fikk farens etternavn.

Jeg har møtt mange mennesker som har hatt store diskusjoner rundt dette temaet. Mange mennesker som ikke klarer å bli enige. Mange mennesker som ender opp med fryktelig lange og mange etternavn fordi alle vil beholde sitt.

Hva er det som gjør at vi er så opptatt av det med navn? ”Navnet skjemmer ingen,” sies det. Men er det egentlig sant?

I Bibelen er det ingen tvil om at navn er viktige. Det har med tilhørighet å gjøre. En av de første ting Gud gjorde da skaperverket kom til, var å be Adam om å gi navn til alle dyr og fugler. Hvorfor?

Der jeg vokste opp var det vanlig å kalle folk ved gårdsnavn. Ho Kamilla på Stubakken, han Olaf på Oppheim, ho Alvilde i Cuba. Det egentlige etternavnet ble sjeldent brukt. Kanskje fordi gårdsnavnet enda mer identifiserte personen med den familien han eller hun hørte til. Og det er det som er hensikten med navnet. Hvem hører du til?

Vi kjenne til dette fra krigshistorien. Det var vanlig at fanger ble nekta å bruke egne navn. De fikk enten et nummer eller ble bare til et du. Den som vil ha makt, vet å sno seg når man velger å frata mennesker sitt navn, for da blir mennesket til slutt et ingen og tilhører heller ingen.

I oppveksten husker jeg mange som fikk stygge kallenavn. Disse navnene ble hengende ved og gjorde noe med den som måtte bære det. Jeg husker hvordan de krympa seg under de stygge navnene.

Jeg skjønner hvorfor det var så viktig for Gud å gi navn til menneskene: Adam, som betyr jord og Eva som betyr liv eller ånd, Disse navnene de er menneskehetens identitetsnavn. De forteller oss hvem vi er. Vi er jord, vi tilhører jorden, vi kommer fra jorden og skal gå til jorden. Vi er avhengig av jorden.

Men vår identitet stopper ikke der. Vi er liv og ånd. Vi kan mer enn å følge instinkt. Vi er gitt liv og levende ånd som lar oss tenke, føle, protestere, skape. Navnene Adam og Eva, forteller oss ikke bare hvem vi er skapt til å være, men hvem sin vi er. Vi er Guds. Vi tilhører Gud. Og i denne relasjonen ligger alle muligheter til å være bundet av jorden og å være frie i Gud.

Ann Christin Elvemo

Musikk: Kristina Jølstad Moi - "Kallet"