Morgenandakten tirsdag 14. mars

Misunnelse - Gavmildhet

Siv Limstrand (høyre) Kari Veiteberg (venstre)
Foto: Erlend Laanke Solbu

Siv: Dagens last, misunnelse, er vel ikke ukjent for noen av oss. Det er nesten sånn at misunnelse er så innbakt i oss, at vi nesten ser på det som en egen drivkraft til komme oss opp og fram. Hva er det som sies: det eneste som er sterkere enn kjønnsdrifta hos nordmenn, er misunnelse?

Kari: Men la oss gå litt bakanfor. Enkelt sagt: Misunning har røtene sine i samanlikningas forbanning. At det vi sjølve er, og har, ikkje er godt nok. Og når vi sier det på denne måten, høyrer vi alvoret, at det vi sjøl er, ikkje er godt nok.

Siv: Vi kjenner til Janteloven som Aksel Sandemose utforma: "Du skal ikke tro du er noe". "Du skal ikke innbille deg du er bedre enn oss". "Du skal ikke tro du vet mere enn oss". "Du skal ikke tro du er mere enn oss". Janteloven er 10 måter å si misunnelse på. Dette er et godt eksempel fra litteraturen, som har satt seg i oss, som en del av vårt felles gods og referanseramme.

Kari: Vi skal ikkje bla mange sider i Bibelen før misunninga dukkar opp: Historier om misunning mellom søsken som fekk store konsekvensar og som hadde som utgangspunkt dette samanliknande blikket: Du er mest elska. "Du er den foretrukne!"

Jakob og Esau, der Jakob lurte faren til å gi førstefødte-retten til seg. Eller Josef og brødrene hans, der lillebroren blei forlatt i ein brønn av brødrene. Eller i Det nye testamentet, bror til den bortkommne sonen. Desse historiane fortel oss jo kor menneskeleg misunninga er.

Siv: Hvem vil ikke kjempe for å være like høgt elska? Like foretrukket? Like mye verdt? Jeg husker følelsen av misunnelse fra barndommen. Jeg var slett ikke misunnelig på småbrødrene mine. Men venninna mi derimot, som var enebarn og fikk all oppmerksomhet fra foreldra. Hun hadde til og med egen radio på rommet. Å som jeg ønsket meg hennes liv, hennes ferieturer som kunne gå heilt til Spania, og ikke bare camping i Sverige. Og så viste det seg, hun var jo minst like misunnelig på livet mitt, med småbrødre som lynavledere, ikke ha all oppmerksomhet.

Det er kanskje naive eksempler i ettertid, men jeg husker hvor mye dette opptok meg, og jeg ser hvor mye det tok i fra meg av glede over det jeg hadde.

Kari: Ja, misunning reduserer livet. Og her er det den andre sida av speilet kjem opp – gavmildheit er motsatsen til misunnning. Gavmildheit er det vi skal øve oss på. Og då handlar det å unne folk kva det no måtte vere. Men viktigast: å rette eit anna blikk mot den andre enn det som samamliknar.

Siv: Dagens ord da? Kanskje trene seg i se storheita i de små tinga. Ja, jeg vil si som amerikanerne: count your blessings! Det er det mulig å trene på. Tell dine velsignelser.

Siv Limstrand og Kari Veiteberg

Musikk: Marthe Valle - "Fader vår"