Morgenandakten tirsdag 14. januar

Klimafestivalen §112

Edel Merete Gervin
Foto: Christen Gervin

Salmene 8, 7- 9

«Kjenner du til §112 i grunnloven?» Dette rare spørsmålet fikk jeg på kontoret mitt for noen år siden. Jeg hadde besøk av Elisabeth, en bestemor som er opptatt av å ta vare på klimaet, og nå ønsket hun å få menigheten med på en helt ny festival.

Jeg måtte melde pass, «§112» sa meg ingen ting! Elisabeth fortalte meg om Klimafestivalen §112 som var oppkalt etter paragrafen i grunnloven.

I løpet av samtalen lærte jeg hva paragrafen handler om. Den er kanskje en av de vakreste grunnlovsparagrafer vi har. Den slår fast at vi alle har rett til et sunt miljø og en mangfoldig natur som forvaltes slik at etterslekten også kan nyte den. Tenk at det står i grunnloven!

Det fikk meg til å tenke på Salme 8 i bibelen, som viser at vi mennesker har fått et spesielt ansvar for å ta vare på naturen. Det ble lett å si ja, den dagen Elisabeth kom inn på kontoret mitt.

Nå har Klimafestivalen §112 blitt 6 år, og arrangeres i januar hvert år i hele landet. Festivalen er en eneste stor dugnad av frivillige. Til sammen lages det hundrevis av arrangement som sprer kunnskap om klimasituasjonen og inspirerer til et grønnere liv. I vår menighet har vi hatt konserter, foredrag, byttefester, gudstjenester, kurs og utstillinger.

Bestemor Elisabeth ville gjøre noe for klimaet og for barnebarna. Hun begynte å lage såkalte geriljabroderinger. Med sirlige korssting skrev hun skarpe utsagn om klimapolitikk og overforbruk. Det hele endte med en utstilling i biblioteket i byen.

Er det ikke klimafestival der du bor? Kanskje du kan være med og starte en? Det går an å begynne med ett arrangement. Et bruktmarked, kanskje?

Og enten du går i kirka eller ikke, så kan du spørre menigheten der du bor, om de vil holde en klimagudstjeneste.

Det finnes et bibelvers som er veldig konkret. I Salme 8 står det:

Du gjorde ham til herre over dine henders verk, alt la du under hans føtter: Småfe og storfe i samlet flokk, de ville dyrene på marken, fuglene under himmelen og fisken i havet, alt som ferdes på havets stier.

Jeg tror at du og jeg er herre over Guds skaperverk. At vi har ansvaret, og at vi må rydde opp i rotet! Derfor lager vi festival. Klimakrisen løses nok ikke på en festival alene, men jeg har tro på at det hjelper!

Edel Merete Gervin

diakon i Bragernes menighet

Musikk: Lisa Nilsson - "Änglamark"