Morgenandakten tirsdag 13. august

Livet som en kjærlighetshistorie

Hans Erik Schjøth
Foto: Vibeke Paulsen Cerón / NRK

Når det har skjedd et dødsfall, så er det min jobb som prest før begravelsen å besøke familien som er i sorg. Og det er alltid med en litt underlig følelse at jeg kommer til sørgehuset. For hva er det som venter meg bak døren, når jeg kommer inn?

Ofte sitter familien samlet i stua, kaffen står på bordet. Og så begynner de sørgende å fortelle, og jeg vet hva som kommer. De forteller historien om det mennesket som nå er død.

Og man skal ikke lytte lenge før man oppdager at de oftest forteller om henne som er død på en helt bestemt måte. De forteller om livet til den døde som en kjærlighetshistorie.

For det er kjærligheten det handler om fra barndom til alderdom. Det er kjærligheten som er den røde tråden i livsveven.

Ofte er det en historie om lykke, om gode dager, om tette og gode bånd. Men nesten alltid også en historie som også rommer både savn, smerte og tårer.

For slik er alle kjærlighetshistorier, de rommer på samme tid både de varme og gode minnene, men også ofte det mest vonde og det mest sårbare.

Slik kan vi underlig nok lære noe svært viktig om livet, nettopp i møte med mennesker i sorg, og vi kan lære noe av hvor både ærlig, modig og vakkert de forteller.

Og jeg spør forsiktig. Våger vi også å tenke like så ærlig, vakkert og modig om våre liv? Våger jeg å tenke også om dagen jeg har foran meg, at jeg lever midt i en kjærlighetshistorie? Og dersom jeg skulle fortelle om mitt eget liv som en kjærlighetshistorie, hva ville jeg da fortalt?

Og vi kan undres: Har vi kanskje opplevd noe som har gjort kjærligheten ikke bare vanskelig, men til og med nesten umulig?

Så vet vi alle at det ikke er enkelt å være menneske. Og vi som har levd en stund vet også noe om at det bor mye rart i hjertene våre, både av lys og av mørke.

Jesus var et menneske som elsket. Og dette er det aller viktigste som Jesus kan gi til oss: motet til å tenke så stort og vakkert om livet vårt, at det er en historie om kjærlighet, på tross av alle våre feil og mangler.

For nåden handler om dette helt grunnleggende og enkle: At kjærligheten er gitt oss som en dyrebar gave. Lagt i våre famlende og søkende hender.

Nåden er å få lov til å tenke på livet sitt - som en kjærlighetshistorie.

Hans Erik Schjøth

sokneprest i Elverhøy kirke i Tromsø

Musikk: Herborg Kråkevik – «Å leva det er å elska»