Hopp til innhold

Morgenandakten tirsdag 12. juli

Å være en god håper

Nils-Tore Andersen

"Håp" er et av de vakreste ord som finnes i menneskets språk, tenker jeg. Bibelen vår har mange ord om håp, om håp som aldri dør. Om håp som kommer fra et annet sted.

Det er godt å eie et håp som aldri dør. Gordon Johnsen, er navnet på en mann som arbeidet som overlege på Modum Bad Nervesanatorium. Jeg husker han som en meget dyktig psykiater og fint menneske. Etter hans død holdt sønnen en minnetale om sin far hvor han blant annet sa: "Far var en god håper, men håp er ikke uten videre det samme som optimisme. Å være en håpende person har å gjøre med en livsinnstilling, en måte å leve på som går utover optimismens karakter."

Den samme Gordon Johnsen hadde visstnok liten sans for uttrykket "Så lenge det er liv er det håp". Han ble aldri trett av å gjenta for seg selv og andre: "Så lenge det er håp er det liv! Det finnes ingen fortid som er så belastet at ikke fremtiden kan bli ny".

Forfatter og mangeårig president i Tsjekkia, Václav Havel skriver i boken "Fjernforhør" om håpet som vi henter fra et annet sted. Det er nærliggende å tenke på apostelens ord: Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved Den hellige ånds kraft. Det finnes et håp i livet som kommer annetstedsfra, - fra Gud.

Det fortelles om noen bibeloversettere som stod overfor et stammespråk hvor det ikke fantes et enkelt ord for håp. I bibeloversettelsen brukte man derfor i stedet for ordet håp, en hel setning: "Det som jeg henger hjertet mitt på." Det var ingen dum løsning. Det er godt i livets mange harde tak å kunne "henge sitt hjerte" på et håp som kommer annetstedsfra, fra Gud.

Som Paulus skriver Vår Herre Jesus Kristus selv og Gud, vår Far, som har elsket oss og i sin nåde gitt oss en evig trøst og et godt håp, han gi deres hjerte mot og styrke til alt godt i ord og gjerning! Det er ord å ta med seg ut i livet denne hverdagen.

Nils-Tore Andersen

Musikk: Rikard Wolff – "Tryggare kan ingen vara"

Skog