Morgenandakten onsdag 6. mai

Håp i mørket

Per Anders Nordengen
Foto: Sandra Liljedahl

"De kan arrestere enkeltpersoner, men ingen kan fengsle håpet".

Dette sa min venn og kollega Molefe Tsele som var prest i den svarte lutherske kirken i Sør Afrika midt i de verste apartheid-årene. Han var aktiv mot apartheid og ble fengslet for sin kamp mot urettferdigheten. I 2 år på slutten av apartheidtiden var jeg prest i en farget menighet der, og da lærte jeg hvordan håpet kan inspirere og gi mot i vanskelige tider.

De undertrykte sørafrikanerne sang håpssanger midt i undertrykkelsen, og de snakket om Gud som ga lys i mørket. De sang om morgenfuglen som synger mens det enda er mørkt, for de visste at lysere tider ville seire over mørket. "Hope is the bird that feels the light and sings, when dawn is still dark", sang de - "håp er som fuglen som kjenner lyset og synger mens morgenen enda er mørk".

Det var håpet som holdt dem oppe, som ga dem livsmot og kraft til å kjempe mot urettferdigheten. De snakket om "håp i kriser", og om håpet som bærer i mørket. Håpet ga kristne i Sør Afrika mot til å leve og til å kjempe. Håpet er en kraft som gir overlevelse i motgang og lidelse.

Kampen mot apartheid tente millioner av mennesker over hele verden. Vi lærte og vi ble inspirert av sørfarikanernes tro og håp. Ikke bare Mandela og Tutu, men også millioner av vanlige sørafrikanere lærte oss nettopp om håp i mørket, om tro på at det nytter, om håp som hjelp til ikke å gi opp.

Svarte kristne som var ofre for den umenneskelige apartheid-politikken levde i håpet om Gud som er på de svakes side, og som løfter fattige og undertrykte opp.

Kirkene i Sør Afrika var opptatt av å være håpstegn,- "signs of hope". Kan det tenkes noe mer meningsfylt enn å være håpstegn – både i eget liv og for mennesker både i nærmiljøet og langt borte.

Troen på Jesus som var de svakes talerør og som i ord og handling viste at alle mennesker har samme samme verdi,- ga sørafrikanerne håp. Håp om frelse, om menneskeverd, om rettferdighet og mot til å leve videre.

I brevet til romerne sier Paulus: Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved Den hellige ånds kraft. (Rom.5).

Per Anders Nordengen

Musikk: The Jaffo Gate Quartet - "Nobody Knows"