Hopp til innhold

Morgenandakten onsdag 6. januar

De fremmede

Tomm Kristiansen
Foto: Ole Kaland / NRK / Ole Kaland

Så fikk verdens forfulgte og vettskremte øye på oss. Øverst i det rike Europa er det kaldt, men hjertevarmt. Så de veltet inn over grensene, det var det vi sa. Veltet inn. Så har vi diskutert dem, hvem de er, hvordan de kan komme til å ødelegge pensjonen, økonomien, kulturen og kriminalstatistikken.

Jeg lytter, til debatten. Hva er det de mener, politikerne, synserne, kommentartorene, facebook’erne? Hva skal jeg mene og syns? Hvem kan fortelle meg hva jeg kan gjøre? Er det godhetstyrannene i kirken? Flyktninghjelpen? Muslimskeptikerne? Statistisk Sentralbyrå?

Det er mange meninger, men jeg trenger noen råd i møtet med "de andre". Jeg får gå dit jeg pleier, til Bibelen. Der står flere hundre personer omtalt, men jeg ser etter min mann i den store boka, Jesus. Hva gjorde han i møtet med de fremmede?

Han var ingen ja/nei-mann. Han fortalte i stedet liknelser for at folk skulle forstå. Om samaritanene, for eksempel. Jøder anså dem som vantro og voldelige. Dra aldri dit. Jesus forteller derfor om den hjelpeløse mannen som lå skamslått langs veien. Prester som så ham, passerte uten å bistå. Men en samaritan stoppet, pleide hans sår og tok ham med. I motsetning til en av Jesu egne.

Du vet kanskje om noen som står deg veldig fjernt, og langt under deg i sosial status. Du har kanskje sett at de kunne trenge en hånd.

Jesus levde under romersk okkupasjon. Mange overløpere og jøder tjente penger på okkupasjonen. Som tollerne. Han besøkte en av dem, Sakkeus, og ble med ham hjem. Til bords med en quisling.

Jødene så på andre folkeslag med forakt. Særlig grekerne som hadde slått seg ned i området. De var urene og i tillegg vantro, De bygde templer for vilt fremmede guder. Hva med dem?

Det er Paulus som setter ord på Jesu generøsitet, og hans menneskesyn; at absolutt alle er like. Han skriver til en av menighetene: Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle en i Jesus Kristus.

Om Paulus hadde skrevet et eget brev til nordmennenes menighet, hadde det kanskje stått: Her er ikke nordmenn eller syrere, fastboende eller romfolk, bostedsløse eller villaeiere. Alle er like for Gud.

Jesus foraktet den jødiske arroganse og overlegenhet. Han refset dem, og sa: Fra øst og vest og fra nord og sør skal mennesker komme og sitte til bords i Guds rike. Da skal noen som er de siste, bli de første, og noen som er de første, bli de siste.

De siste? Kan det være … oss?

Tomm Kristiansen

Musikk: Solfrid Molland - "Jeg er en fremmed"

Skog