Morgenandakten onsdag 5. august

Å vekke kjærlighet mellom mennesker

Kristine Sandmæl
Foto: Lars Haugdal Andersen

Jeg var 22 år og holdt en av mine aller første gudstjenester. I en vakker kirke ved havet. Oppgaven denne dagen var å preke på den såkalte aposteldagen.

Jeg festet meg ved ordet apostel,- og det ble et veldig stort ord. Et ord som gjorde at jeg så for meg bilder av strenge menn med glorier avbildet i altertavler. Jeg så i alle fall ikke for meg meg selv. Det føltes så fjernt fra den sommerdagen i den enorme kirken. Og jeg følte meg med ett veldig liten.

Så begynte jeg å tenke på hva apostel betyr, - og det betyr jo rett og slett å være utsendt. Og som sommervikar for første gang fikk jeg en sterk opplevelse av å være utsendt. Kirka hadde sendt meg ut for et par måneder å være presten til menneskene i de små fiskeværene og bygdene der.

Jeg var ung og uerfaren, men kirka hadde bruk for meg. Jeg møtte mennesker som var glad for hjelp i sorg og savn. Jeg fikk gi nattverd til en gammel mann som snart skulle dø. Jeg fikk døpe små barn. Jeg fikk være med på å fortelle om Guds kjærlighet og jeg møtte mennesker som var glad for at noen kom til nettopp deres menighet og holdt gudstjenester og begravelser den sommeren. Jeg var utsendt av kirka, ikke for min egen skyld, men for disse menneskenes skyld.

Jeg tror at vi alle utsendt, vi er alle utsendinger for Gud. Vi skal være vitner om Jesu kjærlighet der vi er. Det kan høres stort og skummelt ut, men Jesus kalte ikke spesialister og eksperter, han kalte vanlige fiskere fra Palestina for å fortelle om Guds rike. Slik han kaller oss, helt vanlige mennesker, til hellig handling, raushet, omsorg og kjærlighet.

Det største kallet er kallet til kjærlighet. Jeg tror ingen kall som fremmer hat og krigshandlinger, og som hemmer forsoning og kjærlighet mellom mennesker, er et rent kall fra Gud. Jeg tror Gud hele tiden ønsker å vekke kjærlighet mellom mennesker. Uopphørlig. På store og små vis. Det tror jeg er meningen at vi skal gjøre, alle sammen – eller som jeg ville sagt det – det - er vårt kall. Det er det vi er sendt ut for.

Kristine Sandmæl

prost i Lofoten prosti

Musikk: Marthe Valle - «Fader vår»