Hopp til innhold

Morgenandakten onsdag 25. november

Vitenskap og mystikk hånd i hånd

Henrik Syse
Foto: Einar Aslaksen

Jeg skal starte personlig i dag. På denne dag ville nemlig faren min ha vært 90 år. Han lærte meg, blant mye annet, respekt for det som er tenkt før vår egen tid.

Det er så lett å tenke at verden og tiden går kun fremover, og at vi derfor rager høyt over alt og alle som gikk før oss. Det er en farlig og hovmodig tanke. Og dette er også noe av utgangspunktet for denne ukens andakter fra meg, der jeg ser tilbake på filosofer fra godt før vår egen tid, og ser hva de kan lære oss, og hva slags trøst og håp vi kan hente fra dem i en utfordrende tid.

I dag har jeg lyst til å dele med dere en fascinerende person: Hildegard av Bingen, som levde på 1100-tallet. Det tilnærmede monopolet som menn til mange tider og i mange kulturer har hatt i den offentlige samtalen, gjør at vi dessverre hører fra altfor få kvinner forut for vår egen tid.

Men som Paulus sier: i Kristus Jesus er det ikke snakk om jøde eller greker, fri eller trell, mann eller kvinne. At vi alle gis plass i fellesskapet, med våre forskjellige tanker, talenter og muligheter, er livsviktig. Hildegard er en kvinne som viser at det også kunne skje på 1100-tallet. Hun ble sett opp til som en stor lærer av både paver og andre autoriteter i sin samtid.

Hva er så stort med Hildegard, da? Jeg inspireres særlig av hennes herlige mangfold. Vi tenker gjerne at vi som skomakeren skal bli ved vår lest. Ja, kanskje blir vi direkte flaue dersom vi prøver oss på noe utenfor komfortsonen, eller dersom vi deler av våre innerste tanker og følelser.

For Hildegard var tanker, følelser, visjoner og alle de forskjellige uttrykkene hun kunne bruke for å få frem disse, selve nøkkelen til det livet hun følte seg kalt til å leve – og til å dele med andre.

Skal vi bruke dagens begreper, var hun både musiker, komponist, poet, helsearbeider, botaniker, filosof og teolog, og mye tyder på at hun var dyktig til alt sammen. Hun forstod at alle våre sanser må brukes, og at virkeligheten er mye mer mystisk og sammensatt enn det vi kan se med det blotte øye.

Med dette som utgangspunkt viste hun sterk omsorg for dem som var syke og som opplevde seg utenfor, og bekjempet den overtro og trakassering andre kunne møte dem med. Hos henne gikk vitenskap, mystikk og omsorg hånd i hånd.

I dagens bibeltekst, fra 5. moseboks 30. kapittel, sier Moses til israelittene at de skal velge livet og holde fast ved Gud, at de skal elske Herren, og velge det gode over det onde. En modig, omsorgsfull og mangfoldig kvinne som Hildegard av Bingen formidler til oss akkurat det samme og oppfordrer oss til å bruke hele vårt sanseapparat til å lete etter det som er godt. Kjære lytter: Det trenger vi så sterkt akkurat nå, i møte med både korona-krisen og andre utfordringer. La oss sammen lete etter det som er godt.

Henrik Syse

filosof, forfatter og fredsforsker

Musikk: Sigvart Dagsland - "Adle sangene"

Skog