Morgenandakten onsdag 22. februar

Luthers salmeprosjekt

Vidar Kristensen
Foto: Lars Haugdal Andersen

Seint på året 1523 fikk Martin Luther en idé. Han skrev til en kollega: "Jeg har til hensikt å følge profetenes og kirkefedrenes eksempel og skrive salmer på morsmålet for vanlige folk; det vil si åndelige sanger, slik at Guds ord også gjennom sang kan leve i folket."

Luther hadde oversatt Det nye testamente til tysk året før. Nå ønsket han at folk også skulle lære kristendom gjennom sanger. Han oppfordret tilhengerne sine i Wittenberg til å skrive salmer, og flere av dem satte i gang. Men framfor alt skrev Luther salmer selv – på tysk, ikke på latin. I 1524 ble de første lutherske salmesamlingene trykt. Og salmene ble en plogspiss for reformasjonen. De ble fort spredd og ble tatt i bruk vidt og bredt. Det viste seg å være et genialt sjakktrekk!

Luther satset ofte på å bruke kjente, folkelige melodier, som han skrev nye tekster til. Da ble salmene lette å lære for folk flest. Noen ganger laget han melodiene selv også. Han var glad i å synge og spille, og en gang sa han: "Musikken er Guds beste gave. Jeg ville ikke bytte bort det lille jeg kan om musikk for noen pris."

Mange år før reformasjonen ble vedtatt i Danmark og Norge, var flere av Luthers salmer blitt oversatt til dansk. Også i Norge ble disse salmene noen steder sunget allerede ti år før reformasjonen ble gjennomført her. Blant annet fortelles det at en som het Oluf Skriver på Giske på Sunnmøre, var "en principal til å kvede og skjemme prestene etter Luthers dikt." På godt norsk vil det si at han mobbet de katolske prestene med å synge Luther-salmer.

Da presten i Borgund ville forby ham å komme i kirken, svarte han at i så fall ville han sette seg i et tre på kirkegården og gaule Luther-salmer mens gudstjenesten pågikk. Han ville kort og godt forstyrre gudstjenesten alt han maktet. Slik kunne altså en norsk ur-lutheraner oppføre seg!

I den nyeste norske salmeboka er det 13 salmer som Luther har skrevet, pluss fire som han har gjendiktet fra latin. Den mest kjente er "Vår Gud han er så fast en borg". Den blir sunget på mange språk over hele verden.

Etter Luthers tid har både kvinner og menn fulgt opp ideen hans om "at Guds ord også gjennom sang kan leve i folket". Ideen likner veldig på en oppfordring i Det nye testamentet: "La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Undervis og rettled hverandre med all visdom, syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte."

Vidar Kristensen

Musikk: Heartsong - "A Mighty Fortress (Is Our God)" ("Vår Gud han er så fast en borg")