Morgenandakten onsdag 19. oktober

Om å dele tro, håp og drømmer

Silje Kivle Andreassen
Foto: Camilla Kofoed-Steen

Vi er ganske like, hun og jeg. Vi bor i samme område, er på omtrent samme alder og i samme livssituasjon. Gift og mødre til barn som går på samme skole. Vi kjenner hverandre ikke så godt, men i dag setter hun seg ned i sofaen min. Og for en gangs skyld spør jeg frimodig om hva troen betyr for henne.

"Den er levemåte min, alt jeg gjør har egentlig med troen min å gjøre" begynner hun. Hun forteller hva det betyr for henne å gi troen videre til barna. Selv lærte hun å tro av sine foreldre, ikke så mye gjennom hva de sa, mer gjennom hva de gjorde. Foreldrene ba, i fastetiden fastet de, i festtiden feiret hele familien, og det å gjøre gode gjerninger var en naturlig del av troen og livet. Slik lærte hun å tro gjennom å gjøre. Og det samme vil hun gi videre til sine barn.

Jeg kjenner meg igjen. Jeg lærte også tro av mine foreldre, heller ikke så mye på grunn av hva de sa, men mer gjennom hva de gjorde. De tok med meg og søsknene mine til gudstjeneste, vi ba aftenbønn og vi ba bordvers før vi spiste. De var opptatt av å bidra i lokalmiljøet; enkel, praktisk nestekjærlighet. Det samme forsøker jeg å videre til mine barn.

Så snakker vi om bønn, og hun forteller hvordan bønn og meditasjon hjelper henne å holde fokus i hverdagen. "Når jeg ber snakker jeg direkte med Gud" sier hun. "Meditasjon gjør meg roligere, og det hjelper meg å klare det som er utfordrende i livet." Hun forteller om at hun liker å lese og stadig lære mer om troen sin.

Sånn er det også med meg. Noe av det mest inspirerende jeg vet er å plutselig oppdage noe nytt i en bibelfortelling jeg har hørt mange ganger, eller lære mer om hvordan den kristne troen har utviklet seg.

Vi deler mye, hun og jeg. Men – vi tilhører ikke samme religion. Hun er muslim og jeg er kristen. Samtidig er det så mye likt vi har med oss fra barndom og oppvekst.

Hva lærer jeg av denne samtalen? Jeg blir mindre skeptisk til mennesker som tilhører en annen religion enn meg.

Jesus møtte de som kom fra en annen bakgrunn enn ham selv. For eksempel, da han satte seg ved brønnen og innledet en samtale med en samaritansk kvinne. Jesus lot seg ikke skremme av fremmed kultur, han inviterte til dialog.

Hva med om enda flere våget å dele troen med andre, uten å være redd for at den ene skal forsøke å overbevise den andre om noe. Tenk hva det ville bety for barna våre, for lokalmiljøet, for fremtiden.

Silje Kivle Andreassen

Musikk: Knut Reiersrud og Mighty Sam Mclain – "Open up heavens door"