Morgenandakten onsdag 16. oktober

Å se hvert enkelt menneske

Henrik Syse
Foto: Einar Aslaksen

Livet er sammensatt, og det er vi mennesker også. Derfor føler vi noen ganger et intenst behov for å gjøre det litt enklere. Vi kan kalle det en slags «reduksjonisme». Det som er vanskelig, kan vi da prøve å redusere – eller forminske – til ett hovedproblem, og så kan vi rette alt vårt sinne, all vår frustrasjon og all vår kraft mot det. Da blir verden litt enklere å håndtere.

Det er en forståelig holdning, men den kan også være farlig, for raskt kan verden og menneskene i den bli veldig enkle og kun to-dimensjonale, ja, kanskje til og med én-dimensjonale. Og saken er jo den at det er de ikke: verden består av minst tre dimensjoner.

Noen mener for eksempel at det er innvandring eller muslimer eller kanskje en annen folkegruppe som har skylden i så å si alt. Ingen nyanser, ingen kompleksitet: sånn er det, punktum.

Andre mener at problemet egentlig er kapitalismen og grådighet, punktum. Bare vi får endret på det, blir alt bedre. Med stor rett peker mange på klimaforandringer som vår tids viktigste politiske sak. Men dersom alt til slutt kun handler om klima, har vi kanskje litt for lite å si om nåde eller kjærlighet?

Jeg mener ikke å angripe engasjement eller sterke meninger, tvert om. Men jeg er overbevist om at vi ser verden og dens utfordringer, og ikke minst menneskene som lever i denne verden, mye bedre, hvis vi også tar innover oss at verden faktisk er komplisert og sammensatt. For da ser vi at våre medmennesker ikke bare er én ting; nei, de er sammensatte, komplekse – og spennende.

Det er jo det som gjør rasisme så farlig: den reduserer mennesker til kun hudfarge eller etnisitet. Alle nyanser og all spennende kompleksitet blir borte. Individuelle særpreg og personlige historier forsvinner. Alt handler til slutt om én styrende ideologi som hele verden må forstås i lys av.

Jesu ord skiller seg veldig fra en slik tenkning. Hans ord og bud stopper oss ikke fra radikal handling og store ord for å beskytte menneskeverdet eller redde klimaet. Slett ikke! Men de setter det konkrete mennesket og dets livsverden først, før alle ordene og handlingene.

Tolleren Sakkeus, den samaritanske kvinnen ved brønnen, kvinnen grepet i ekteskapsbrudd, de fortvilt spedalske og de urene: alle blir de møtt og vist frem som noe mer enn én-dimensjonale og enkle karikaturer. Alle er de fulle og hele mennesker. Som du og jeg.

Så den dagen du føler at livet ditt ikke helt henger sammen, den dagen ting bare ikke funker, eller den dagen du er skikkelig redd for eller ergrer deg over noe som er skjevt og galt, prøv å se deg selv og menneskene først, prøv å åpne deg for hvor sammensatt verden er – og så ser vi kanskje at, midt oppi alt som er vrangt og vondt, er det også mye som er vakkert, spennende og flott, ikke minst du selv og menneskene rundt deg.

Det skal du få lov til å feire, midt oppi kampen mot alt som er vondt og galt!

Henrik Syse

filosof, forfatter og fredsforsker

Musikk: Elle melle - "