Morgenandakten onsdag 14. august

Tonen fra himmelen

Hans Erik Schjøth
Foto: Vibeke Paulsen Cerón / NRK

Av og til møter jeg mennesker som har vokst opp som løvetannbarn. Et løvetannbarn har gjerne hatt en barndom hvor de vokste opp uten helt å få den tryggheten og godheten som de voksne skulle gi til dem.

Og når jeg har spurt; «Hva var det du savnet du mest i barndommen din»? Da har det hendt at de har svart: «Å få sitte på mamma eller pappa sitt fang, at de holdt rundt meg, og at de sang for meg. Det er det jeg har savnet aller mest.»

For mors sang for det lille barnet ved sengen kan gi trøst og trygghet, intet mindre.

Derfor er det mange løvetannbarn som i voksen alder er svært følsomme for sang. som voksne må de lete etter de vakre tonene - i hjertet sitt.

Og går det an å tenke om musikerne våre og sangerne våre, at de i sine beste øyeblikk, på en måte også er våre musikalske sjelesørgere?

At når vi gråter så berører de våre sårede hjerter, at tonene deres stryker oss over kinnet. Og når vi er redde, så kan de legge en blå kappe av trygghet rundt skuldrene våre?

Og ikke minst; De hjelper oss i den livsviktige kunsten å lytte etter vår egen tone, den som ligger dypt i hjertet. For når jeg leter etter de tonene som er mine, når mitt livs sang blir forløst.

Så finnes det også en egen helgen - for musikk. Hun heter Sancta Cecilia, og hun deler en dyp visdom, ja en hemmelighet. Nemlig at musikk ikke handler bare om vilje og disiplin og masse øvelse for å bli dyktig med sitt instrument eller med sin stemme. Ja det er heller ikke nok å oppdage den gode gleden ved å dele musikkens skjønnhet, altså musikk som en gave man kan gi bort eller som man kan få.

Poenget er at for når du virkelig kommer på inn i dypet av musikken, da oppdager du også musikkens åndelige kraft. Og det er at musikken kan helbrede, lindre og trøste et menneskes sjel.

Bibelen forteller at når engelen ved Betlehem kommer med budskapet til jødene om barnet som skal bli født, i samme øyeblikk så lyder sangen, eller "tonen fra himmelen" som en av salmedikterne uttrykker det. For Evangeliet kom med sang, en sang om barnet som blir født.

Slik er englene våre første læremestre om musikkens åndelige kraft, at den kan lege, lindre og trøste et menneskes sjel.

Å synge tonen fra himmelen, å synge tonen i mitt eget hjerte.

Hans Erik Schjøth

sokneprest i Elverhøy kirke i Tromsø

Musikk: Cat Stevens – "Morning has broken"