Morgenandakten onsdag 10. februar

Å toe sine hende

Odd Eidner
Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde

Her om dagen så jeg ei avisoverskrift hvor det stod: "Oppfordrer barnevernet til ikke å toe sine hender". Avisartikkelen handlet om situasjonen til flyktningene som er kommet til landet, og særlig de mindreårige barn. En psykolog uttalte at barnevernet bør engasjere seg i forhold til dem. "De bør ikke toe sine hender og fraskrive seg sitt ansvar!" stod det i avisa.

Bakgrunnen for uttrykket finner vi i påskefortellingen. Da Jesus ble tatt til fange av de jødiske religiøse ledere, ville de ta livet av ham. Men de hadde ingen fullmakt til det. En dødsdom måtte godkjennes av landshøvdingen, som het Pontius Pilatus.

Jesus ble ført fram for ham, og han gjennomførte et slags forhør. Men Pilatus forstod raskt at Jesus var uskyldig, og ikke hadde gjort noe galt. Det var kun av religiøse årsaker at de ville ha ham fjernet. Han fikk også beskjed fra sin hustru – fru Pilatus, om at hun hadde fått vite i en drøm at denne mannen var rettferdig.

Pilatus prøvde i det lengste å overbevise folket om at Jesus var uskyldig, slik at han kunne sette ham fri. Men de religiøse lederne oppildnet folket, og krevde at han skulle korsfestes.

Pilatus ville gjerne stå på god fot med folket, og da han så at han ikke kom noen vei med å sette Jesus fri, så vasket han hendene sine – eller som det stod i den gamle bibeloversettelsen – "han toet sine hender", og sa: "Jeg er uskyldig i denne mannens blod. Dette blir deres sak!" Så lot han Jesus piske, og overga ham til å bli korsfestet.

Pilatus har fått et dårlig ettermæle. Han var feig, og fraskrev seg sitt ansvar for at Jesus ble henrettet. Han overlot til folket å ta den avgjørelsen. Men på ett punkt i fortellingen våget Pilatus å stå fast ved sitt ord.

Han laget en innskrift som ble festet til korset, der det stod: "Jesus fra Nasaret, jødenes konge". Dette likte de jødiske overprestene dårlig. De ba Pilatus om heller å skrive: "Han sa at han var jødenes konge!" Men da sa Pilatus disse ordene: "Det jeg skrev, det skrev jeg!"

Det er lett å anklage Pilatus for at han var feig. Han er blitt opphav til et negativt uttrykk: "å toe sine hender". Det motsatte er å tørre å stå opp for sannheten, og kjempe for rettferdighet – selv om det kan gå ut over oss. Må Gud hjelpe oss til det!

Odd Eidner

Musikk: Kari Bremnes - "Hvis du kommer tebake igjen"