NRK Meny
Normal

Morgenandakten onsdag 1. november

Mennesker er ikke til salgs

Vidar Kristensen
Foto: Lars Haugdal Andersen

Denne andakten er til alle dere som ser andre menneskers behov, alle dere som tilbyr en hjelpende hånd og dere som tar dere tid til å lytte når noen trenger en som hører.

Jeg heier på dere som ikke bruker sosiale medier til å skrive nedsettende om navngitte mennesker, men heller gir ros og bruker sosiale medier til å løfte andre opp. Og jeg vil heie på dere som våger å varsle om overgrep og urettferdighet, selv om dere vet at dere kan få mektige personer på nakken når dere varsler.

Dere har skjønt noe vesentlig ved reformasjonsmarkeringens tema "Mennesker er ikke til salgs". For dette er et tema som ikke bare handler om penger, menneskehandel og moderne slaveri. Selvsagt handler det om menneskehandel og moderne slaveri – om at millioner på millioner av mennesker tvinges til å arbeide uten lønn, at de utsettes for vold, nektes å bevege seg fritt, må slave i gruver, i fabrikker, i sex-industri og så videre.

Men "Mennesker er ikke til salgs" handler også om hvordan hver og en av oss kan hjelpe hverandre til å stå oppreist, til å oppleve trygghet og frihet. Jeg heier på dere som har skjønt at dere ikke er mer verd enn andre mennesker, men at vi alle er unike og like verdifulle.

Hvert år samles unge mennesker i Den norske kirke til Ungdommens kirkemøte. Det er delegater i alderen 18 til 30 år fra alle bispedømmer og fra ulike ungdomsorganisasjoner. De jobber med saker som skal opp på Kirkemøtet, kommer med innspill til disse sakene, og velger utsendinger til Kirkemøtet. Ofte får innspillene de kommer med, betydelig gjennomslag i kirkens øverste folkevalgte organ.

I fjor kom det tydelig tale fra Ungdommens kirkemøte til spørsmålet om hvordan vi forholder oss til flykningene som strømmer til Europa. De uttalte:

"Som kirke er vi kalt til alltid å ta parti med de mest utsatte i samfunnet. Helt siden Jesu tid har disse verdiene blitt holdt frem som sentrale i kristne grupperinger, store som små. Vi har et ansvar for hverandre. Ikke fordi vi har felles tro, felles nasjonalitet eller felles bakgrunn, men fordi vi alle er mennesker med samme egenverdi og samme ukrenkelige rett til liv. Dette ansvaret kommer til syne gjennom våre handlinger, våre verdier og våre holdninger til hverandre."

Og så siterte ungdommene hva Jesus sa om mennesker som har handlet rettferdig: Jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.

I dag heier jeg på dere som gjør slike ting.

Vidar Kristensen

Musikk: Mannskoret - "Du sette deg sjølv der dei lågaste sat"