Morgenandakten mandag 9. oktober

Alle mennekser er Guds barn

Hanne Hognestad
Foto: Kim Erlandsen / NRK

Å tro handler for meg mer enn bare det å tro at Gud er. Det handler om hvordan jeg lever livet mitt, hvordan jeg møter andre mennesker, hvilke valg jeg tar. Det er gjennom livet jeg viser både meg selv og andre hvem jeg er, og det er på den måten jeg også viser min kontakt med Gud.

For meg er dette viktig; at hver og en av oss skal strebe etter å leve sant. Det er et ansvar vi har alle sammen, å ta imot og leve ut.

Alle mennesker trenger å bli møtt med respekt for de valgene vi tar. I mitt arbeid som familieterapeut møter jeg mange ulike mennesker som av forskjellige grunner har behov for hjelp fra det offentlige. Jeg tenker at min forpliktelse overfor dem er å møte dem på en måte som viser at det ikke er forskjell på verdien av deg og meg, men at vi har forskjellige liv, vi har forskjellig erfaringer og tar forskjellige valg. Vi er alle Guds barn, vi er alle likeverdige.

Vær forbilder, vær eksempler i alle land, alle steder, på alle øyer, blant alle folkeslag, hvor dere enn kommer

Dette ble sagt av George Fox, Kvekersamfunnets grunnlegger, i 1656.

Det er et vanskelig vitnesbyrd å leve opp til og likevel et vitnesbyrd jeg setter høyt i mitt eget liv. Ikke fordi jeg alltid klarer å leve opp til det, men fordi det er noe å strebe etter. Altså det å leve i tråd med det jeg tror på, nemlig at Gud finnes og at hver enkelt av oss har et sted i oss hvor vi har kontakt med Gud.

En annen av de tidlige kvekerne, skredder og journalist John Woolman sa:

Det fins ett prinsipp som er rent, i menneskets sinn, og som på forskjellige steder og til forskjellige tider har fått ulike navn. Det prinsippet er imidlertid ekte og kommer fra Gud. Det er dypt og inderlig, og ikke begrenset til noen form for religion eller utelukket fra noen som har et helt og oppriktig hjerte. Der dette prinsippet har slått rot og vokser, blir menneskene søsken i dette ords beste mening, uansett hvilken nasjon de tilhører.

For meg handler dette om at vi skal møte alle mennesker med respekt, uavhengig av sosial bakgrunn, hvor de kommer fra, hva de har opplevd eller hvilken religion de tilhører. Vi er alle Guds barn, vi er alle likeverdige.

Hanne Hognestad

Musikk: Herborg Kråkevik – "Å leva det er å elska"