NRK Meny
Normal

Morgenandakten mandag 9. november

Varmen fra Gud

Illustrasjon fra sørsamisk kirkebok Mijjen gærhkoe-gærja
Foto: Illustratør Ellen Sara Reiten Bientie

De lette fram fiskeutstyret og kom seg på sjøen for å fiske; Peter, Andreas, Johannes og de andre disiplene. De satt i båtene sine på Genesaretsjøen, og kanskje tenkte de på noe Jesus sa til dem før han døde: "Når vi møtes, da skal jeg varte dere opp."

En dag da de kom i land etter en arbeidsøkt, satt det en mann ved stranda. Han hadde laget et bål. Og da de kom bort til ham, ba han dem å sette seg. Og så bød han dem på mat. Det måtte være litt av en overraskelse for sultne og slitne fiskere. "Kom hit og få dere mat!"

"Og da skal jeg selv varte opp", hadde han sagt.

Maten er bestandig så god når en sitter ved et bål. Lukten av bålrøyken er en herlig aperitiff. Og så ventingen på at kaffen skal koke. En får god tid til å se inn i flammene, kjenne varmen mot ansiktet og glede seg mens det småprates om nære ting – og for den del, også om store hendelser langt borte.

Hva pratet de om der de satt ved Genesaretsjøen? Om fiskingen og været? Om det dramatiske som skjedde i Jerusalem da Jesus ble torturert til døde? Var det en rolig prat med tid til ettertanke slik det ofte blir ved et bål ved en strand? Ble det stille innimellom slik at en fikk tid til å la blikket fare mot horisonten, mot fjellene på andre siden av sjøen?

Vi vet ikke hva Jesus bød på. Jeg tenker at han hadde tørrkjøtt og brød. Kaffekjele hadde han ikke, for kaffen var ikke kjent i Midtøsten på Jesu tid. Og likevel: jeg må liksom ha med kaffekjelen i dette bildet.

Når jeg sitter ved et bål, så hender det at jeg tenker på Jesus og disiplene på stranda ved Genesaret. Og jeg tenker: så fint at det var akkurat i slike omgivelser Jesus møtte disiplene sine etter at han hadde kommet seg gjennom døden til livet.

Guds ansikt vil lyse mot oss. Det blir sagt når velsignelsen sies. Gud lar sitt ansikt lyse mot deg og gir deg fred. Tenk deg da at du sitter ved et bål og kjenner varmen fra ilden mot deg.

Velsignelsen på sørsamisk:

Jupmele datnem bueriesjugnede jïh datnem vaarjele.
Jupmele jïjtse ååredæjjine dutnjien tjuavka jïh dutnjien åårmege orre.
Jupmele jïjtse ååredæjjine dov gåajkoe jarkoe jïh dutnjien raeffiem vadta!

Bierna Leine Bientie

Musikk: Frode Fjellheim - "Biejjiem jïh askem"