Morgenandakten mandag 6. mars

Fromhetsøvelser i fastetiden

Siv Limstrand (høyre) Kari Veiteberg (venstre)
Foto: Erlend Laanke Solbu

- Vi er her vi to! Og vi er i andre uka i fasten.

Fastetiden er jo 40 dager og jeg tror den kan ha mange funksjoner, men la oss ta to. Faste kan være å få oss til å åpne oss mot Gud og til å få mot til å gå inn i dette livet, ikke flykte fra det. Er du med på det? Ja, det er jeg. Det er jo en form for ransakingstid.

Derfor har vi tenkt at vi i løpet av disse to ukene skal fordype oss en gammel fromhetsøvelse som går helt tilbake til en munk som satt i en ørken på firehundretalet, og som da formulerte åtte utfordringer eller tanker som han ville konfrontere seg sjølv med, hver dag for å utvikle seg, som menneske både åndeleg og moralsk.

Så kom disse tankane til vesten og klostera der. Og så blei dei av pave Gregor på 500-talet, formulert som dei sju dødssyndene.

Det er hovmod, vreide, vellyst, latskap eller likegyldighet, fråtseri, misunnelse og griskhet. De er kalt dødssynder, fordi de ble regnet for å være opphav til alle andre synder og for at de vender mennesket bort fra Guds nåde.

Vi er jo protestantar så vi held oss ikkje til dødssynder. Synd er synd. Men likevel så skal vi jobbe med dette Siv. Men desse dødssyndene i denne forma, fins ikkje i Bibelen. Men for eksempel i Galaterbrevet i Det nye testamenet, der finn vi ei lang rekke farlige laster, mellom anna egoisme og misunning. For "lysten til onde i våre hjerter", blir ikkje borte. Beskriv det ikkje trekk i oss alle?

Vår utfordring som prestar og kirke er å snakke fornuftig om dette. Snakke sant, snakke sunt på en måte som ikke tråkker ned.

Vi skal snakke fornuftig om synd gjennom å bruke lastene, og i den andre enden så ligg dydene til å strekke seg mot som er; ydmykhet, tålmodighet, tjenestevillighet, måtehold, gavmildhet, kyskhet og barmhjertighet.

Eit speil opp for meg sjølv: Kva er det som driv oss frå kvarande, og kva er det som driv oss mot kvarandre? Kva er det som drar i oss, som skapar avstand til andre, og kva er det slags eigenskapar som bygger bro, skapar fellesskap, tillit, tro på det gode?

Vi håper jo at folk som hører på disse ukene blir litt nyskjerrige og følger med oss!

Må Gud lede oss inn i ei rett faste!

Kari Veiteberg og Siv Limstrand

Musikk: Kristin Asbjørnsen - "Trying to get home"