Morgenandakten mandag 29. juli

Kan Gud skifte mening?

Helga Haugland Byfuglien
Foto: Eric Johannessen

Kan Gud skifte mening? Det er kanskje ikke rart at spørsmålet dukker opp med jevne mellomrom. Skråsikre oppfatninger av hva som er rett og galt i Guds øyne har forandret seg gjennom historien.

Også i nyere tid har kirkens svar på vanskelige spørsmål endret seg. Det er nok å nevne synet på slaveri, synet på kvinners prestetjeneste og likekjønnet samliv. Betyr det at Gud kan skifte mening?

Vi må tolke og søke å forstå den virkeligheten vi lever i, i lys av Guds ord og hans grenseløse kjærlighet, og vår egen erfaring. Jesus er vårt gode forbilde i å tolke budene inn i menneskers liv og hverdag.

Guds vilje og mening er ikke åpenbart som en fasit. Kirken er derfor heller ikke noe meningsfellesskap. Den rommer ulike synspunkt på mange av de spørsmål vi må forholde oss til, og som ikke omtalt konkret i Bibelen. Vi må bruke vår kunnskap og vårt skjønn sammen med vår forståelse av evangeliet.

Da jeg studerte teologi, var jeg en av de unge kvinnene som var motivert for å bli prest. Jeg kjente det som et kall. Men motstanden var sterk blant både medstudenter og lærere, som brukte sitater fra Bibelen for å argumentere. Det var tøft, og gjorde inntrykk.

Derfor har jeg siden vært takknemlig for hvordan professor Larsson tolket og åpnet sentrale tekster i Nytestamentet, som bekreftet at kvinner også kan ha kall til å være prester. Det trygget meg – og andre kvinner – i valget vårt.

Kjærlighet og menneskeverd er verdier som hjelper oss til å skape mer himmel på jord.

Ofte kan vi være usikre og i tvil om hva som er rett. Livet er fullt av dilemma. Vi kan også ta feil og slik krenke vår neste. Kirken har hatt grunn til å be om tilgivelse for holdninger og handlinger som har rammet andre.

Derfor gjør vi klokt i å vise respekt for den som mener annerledes og ydmykhet når vi løfter opp vår egen mening om hva som er Guds mening. Gud er ikke et ubevegelig prinsipp, men en levende Gud med et bankende hjerte for hvert menneske og for den verden han har skapt. Gud har i Kristus vist oss kjærlighetens vei.

Helga Haugland Byfuglien

preses i Bispemøtet i Den norske kirke

Musikk: Lisa Ekdal - "Genom dig ser jag ljuset"