Morgenandakten mandag 27. juli

Hvetekornets lov

Helga Haugland Byfuglien
Foto: Eric Johannessen

Olsok har vært feiret siden middelalderen. De siste dagene i juli minnes vi Norges store konge, Olav Haraldssøn, kalt den Hellige.

Det er minner som rommer fortellingen om den brutale vikingkongen Olav Digre. Men også historien om han som ble døpt i Rouen for 1000 år siden, som ønsket å bringe troen på Kvite-Krist til Norge, og som etter sin død ble regnet som en helgen.

Da han var konge fikk han innført lover som endret samfunnet. Det ble forbudt å sette ut barn, blodhevn ble ulovlig, og det skulle være likhet for loven.

Den troen han selv var døpt til slo rot i de norske hjertene. Den fant grobunn i den harde jorden her nord. Mange fikk øynene opp for verdien av nestekjærlighet og fiendekjærlighet. Men det skjedde langsomt.

Etterhvert erfarte folk velsignelsen ved å bytte ut gammelt tankegods med barmhjertighet og respekt for menneskeverdet. Helgenkongens liv og død, bidro til fremveksten av noe nytt. Og vi kan knapt forstå hva det betydde for menneskers tanker om seg selv og andre.

Om ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet, men om det dør, bærer det rik frukt.

Disse vakre ordene fra Johannesevangeliet Kap. 12 formidler kristendommens kjerne med et bilde vi kjenner fra naturen. Mesteren fra Nasaret, vår bror, gav seg selv for oss. Det forandret verden.

Vi kaller det hvetekornets lov. Noe går tapt for at nytt skal vinnes. Noe dør for å gi nytt liv. Hvetekornets lov er også kristendommens historie. Evangeliet om Kristus slo rot og fra det vokste tro og håp til verden.

Men kristendommens historie er ikke endelig eller ferdig. Arven etter Olav, troen på den kjærlige Gud, har fremdeles skapende krefter i seg som knytter fortid, nåtid og fremtid sammen.

For det er vi som lever nå, og det er vi som i møte med vår tids utfordringer skal gjøre troen levende.

Jesus gav seg selv av kjærlighet. Vi som lever nå kalles til å vise barmhjertighet og nåde, og til å kjempe for rettferdighet slik han gjorde. Når vi gir og gir av oss selv, kan vår neste rette ryggen og kjenne seg verdifull og elsket.

Finnes det frukt som er rikere?

Helga Haugland Byfuglien

Musikk: Det Norske Jentekor - "No stig vår song, vår takk til Gud"