NRK Meny
Normal

Morgenandakten mandag 23. februar

Hvorfor skjuler Gud seg?

Per Arne Dahl
Foto: Håvard Krogedal

Den norske familien hadde opplevd altfor mye av det vonde. Jeg oppsøkte derfor en god veiviser og spurte om råd. Hvordan skal jeg gi livsmot til en familie som er utslitt av å sørge, og hvordan skal jeg kunne gi dem en hilsen fra Gud som kan gi dem bærekraft?

Den gamle presten visste råd: ”Les 5. Mosebok 29,29, og du har et godt budskap til dem!” Der står det: ”Det som er skjult, hører Herren vår Gud til; men det som er åpenbart, gjelder for oss og våre barn til evig tid”.

For denne familien var det mye som var skjult og som virket komplett uforståelig. Sammen fylte vi derfor kirkerommet med denne fortvilelsen, men gjennom Guds hilsen fra 5.Mosebok ble vi også minnet på at det som er skjult og uforståelig ikke runger i tom luft eller svever i det store intet: ”Det som er skjult, hører Herren vår Gud til”.

Han som har skapt oss og som har fulgt oss alle slags dager tar innover seg våre lidelser og livsskjebner slik han for 2000 år siden tok med seg våre hvorforspørsmål og vår opplevelse av det skjulte opp på korset og ropte: ”Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg!” Vår opplevelse av meningsløshet, ja av det skjulte, hører faktisk Herren vår Gud til. "Gud er Gud, om alle land lå øde, Gud er Gud om alle mann var døde", synger Petter Dass med trass og tro.

Og det er ikke bare vi som strever med å forstå lidelsen i verden. Jesu disipler som hadde tilgang på daglig direktekontakt med Mesteren maktet heller ikke å forstå hvorfor Jesus måtte gå inn i lidelse og oppleve Gudsforlatthet: "De skjønte ikke noe av dette", leser vi i Lukas evangelium kapitel 18 - "Det var skjult for dem, og de forsto ikke hva han mente".

Likevel fulgte de ham hele veien, og fikk en erfaring av at det som var skjult, tross alt hørte Herren deres Gud til. Og så ett poeng til i teksten vår: "Det som er åpenbart gjelder oss og våre barn til i evig tid". Det var tross alt mye som var åpenbart for disiplene. De hadde sett ham gjøre vel mot mennesker og opplevd hans godhet mot syke, sultne og sorgfulle.

Vi har også sett den skjulte Gud vise ansikt ved Jesu lidelse, død og oppstandelse for vår skyld. Dette kan vi fortelle våre barn i krevende tider så de også kan oppdage at "Det som er skjult hører Herren vår Gud til; men det som er åpenbart gjelder for oss og våre barn til evig tid". Det som er åpenbart, er at Jesus har vist oss hvem Gud er. Og han har ikke lovet oss fravær av lidelse, men nærvær alle slags dager, både for oss og våre barn, til evig tid.

Per Arne Dahl

Musikk: Iver Kleives og Skruk - "Kyrie"