Morgenandakten mandag 20. februar

Luther og avlatshandelen

Vidar Kristensen
Foto: Lars Haugdal Andersen

Martin Luther ønsket å diskutere forhold i kirken som han mente var feil. De kritiske innspillene hans ble tatt dårlig imot av kirkemakten, og det utviklet seg en konflikt som endte med at Luther ble lyst fredløs, og rett og slett bannlyst av paven – det vil si at han ble utstøtt av kirken. Etter hvert førte det til at det oppstod et nytt kirkesamfunn. Det var ikke akkurat det Luther hadde tenkt, men sånn ble det.

I nesten 500 år har Luther hatt en slags rendyrket heltestatus i lutherske kirker. Men de siste tiårene har mange lutherske kirkehistorikere vært opptatt av å gi et mer variert bilde av den tyske reformatoren. De peker på at Luther hadde både gode og dårlige sider, at han skrev både viktige og forkastelige bøker, og at han gjorde både lykkelige og skjebnesvangre valg.

Bildet av ham er etter hvert blitt ganske sammensatt, men akkurat det oppleves ikke særlig truende i lutherske kirker i dag. Det er greit å være luthersk og ha et kritisk blikk på sider ved Luther.

Noe av det viktige Luther gjorde, var å peke på at Gud ikke belønner mennesker etter hvor bra de er eller hvor mange penger de kan legge på bordet. Han kritiserte kirkens salg av avlatsbrev, det vil si salg av dokumenter som garanterte for kortere tid i skjærsilden etter døden. De som betalte for et slikt dokument, fikk med andre ord løfte om å komme raskere inn i himmelen.

Luther mente at dette var feil. Han hevdet at kirken lurte penger fra fattigfolk. To av påstandene han kom med, var sånn:

Den første: "Hvis man gir til den fattige eller låner penger til en trengende, da handler man bedre enn om man kjøper avlat."

Den andre: "Dersom noen ikke har overflod, er det nødvendig å beholde det som behøves til familien, og ikke sløse det bort på avlat."

Jeg tenker at dette var noe av det aller beste ved Luther. Denne holdningen kunne godt vært inspirert av noe som Paulus skrev til Timoteus: "Strid troens gode strid og grip det evige liv som du er kalt til, det som du bekjente deg til da du bar fram den gode bekjennelsen for mange vitner."

Men ikke alt Luther sa og skrev fortjener applaus. Når han kritiserte meningsmotstanderne, kunne han bruke et språk som var temmelig stygt, også sammenliknet med andre på 1500-tallet. Og det han skrev om jødene, er så grovt at vi i dag må ta skarp avstand fra det.

Mye av det Luther stod for, skapte politiske skillelinjer. Noen av de tyske fyrstene støttet ham, mens andre tok avstand. Men reformasjonen spredte seg, først i Tyskland, så videre til andre land.

Luthers engasjement har endret både kirkehistorien og Europas politiske historie. Han var en mann som kjempet for det han hadde kjært, og som sjelden tok med silkehansker på meningsmotstanderne.

Vidar Kristensen

Musikk: Anne Grete Preus - "Alltid freidig" fremført i Oslo domkirke under minnegudstjenesten 22.07.2013