Hopp til innhold

Morgenandakten mandag 17. august

Frihet

Rolf Hugo Hanssen

Vi kjenner godt de fire elementene vann – luft – jord og ild, helt tilbake til antikken som hos Aristoteles. I mitt univers av tro og liv er det fire verdier og kvaliteter som kan sammenlignes med de basale elementene, som preger livet mitt og danner grunnlaget for all positiv livskraft.

Den første verdien er Frihet. Den er som luften i de fire elementene og naturlig å begynne med. Den franske filosof Simone de Beauvoir påstår: "Frihet er den kilde som all mening og alle verdier oppstår fra."

Med utgangspunkt i Skapelsesberetningen oppfatter jeg at Bibelens syn på den saken er den samme: Frihet er et grunnleggende gode og menneskets adelsmerke! Vi er skapt til frihet! Lyrikeren André Bjerke skriver i diktet Valgrett: "Deg er det skjenket rett til å bli, død eller levende, trell eller fri!"

Og det er noe av det mest grunnleggende ved å være menneske at vi har frihet til å velge og en fri vilje. Jeg tror faktisk at Guds nåde og vår vilje sammen gjør oss i stand til å være det vi ble skapt til; et liv i frihet.

Jesus bekrefter muligheten av dette når han sier: "Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri." Men hva mener han med det? Er det snakk om lovløshet eller grenseløs levemåte?

Jeg har møtt mange mennesker som sier de gjør det de vil, men når man har gjort så lenge det man vil at man ikke klarer å slutte med det man gjør selv om det går på helsa løs; er det da frihet? Nettopp derfor strekker ikke Kardemommeloven til. Her heter det: "Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og forøvrig kan man gjøre som man vil." For meg blir det for naivt og ufullstendig.

Nei, livsutfoldelse er ikke lovløshet og mangel på grenser er ikke sann frihet. Hva er frihet? Frihet er å være det vi er bestemt til! Frihet er å leve ut det Gud har bestemt oss til.

Tenk på et tog. Det tøffeste kommunikasjonsmidlet som finnes! Og hør; - et tog er bare fritt i en sammenheng og det er på jernbanesporet. Vi syns nok det er bundet, - bundet til å gå på skinner, men prøv å sett det ute på et jorde! Da vil det være «helt på jorde» bokstavelig talt og i overført betydning. Det vil stå dønn fast! Hvorfor? Fordi toget da ikke kan være hva det er bestemt til!

Å være seg selv, - som igjen er å være tog! Et togsett er bare fritt der det hører hjemme, der det er bestemt til å være, på skinnegangen! - Og hva er vi bestemt til? Apostelen Paulus formidler dette i 1. tessalonikerbrev 5: "For Gud har ikke bestemt oss til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus."

Ordet "Frelse" på norsk kommer egentlig fra det Norrøne uttrykket Fri-hals, - fra den tiden det var vanlig med slaver som hadde et bånd rundt halsen som tegn på at de tilhørte noen. Dersom eieren deres så bestemte seg for å frigi slaven, kuttet han båndet han hadde rundt halsen, så han fikk fri hals, og altså ble frelst. Gud har bestemt oss til frelse og frihet.

Spørsmålet er bare: Hva velger og bestemmer du?

Rolf Hugo Hanssen

Musikk: Nidarosdomens Guttekor - "Da Jesus satte sjelen fri"

Skog