Normal

Morgenandakten mandag 15. juni

Jag tror, jag tror..

Ulf Børje Rahm
Foto: Christer Rahm

Jag tror, jag tror på sommaren. Jag tror, jag tror på sol igen.. Det er Mats Olins vise fra 50 år tilbake. Den var kjempepopulær, og er godt kjent enda, ei glad vise om sommer og gode dager. Jeg vil gjerne tro på den jeg også, sommeren altså. Jeg kan ikke la være å sjekke på yr for utsikter til sol når sommerdagene er regntunge og forblåste. Jeg er glad i sol og varme, og heller lunken til påstanden om det ikke finnes dårlig vær, bare dårlige klær.

Samtidig er forandringene, både innenfor og mellom årstidene, til å bli fascinert av. Og værskifter har vi så det holder. Jeg kjenner ei dame som har flytta fra Kenya til Norge. Hun sa en gang: Jeg takker Gud for landet jeg kommer fra. Men landet jeg kommer til er ikke bare ett land, det er to. Et vinterland og et sommerland.

For henne var naturen og endringene i årstidene et vitnesbyrd om en Skaper, og det var helt naturlig for henne å takke Gud for det.

Kirkens trosbekjennelse, brukt gjennom hundrevis av år, innledes sånn: Jeg tror på Gud fader, den allmektige himmelens og jordens skaper.

Mange bestrider tanken om, og troen på, en Gud bak livet og naturens mangfold. En usynlig Gud bak det vi ser. Men det kan hende det er med deg, som det er med meg: Når vår og sommer kommer, og alt forandres, er det som en klar melding fra Gud.

I Hebreerbrevet i Bibelen, i kapittel 11, står det: I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser, har sitt opphav i det usynlige.

I tro forstår vi.. Ja, det handler om tro, det gjør det. En tro som ikke kan bevises, den taler til oss på en annen måte. Og noen vil til og med si at den som tror på sånt er blind og naiv. Jeg har da fått høre det noen ganger. Men når sommerens mangfold, prakt og livskraft utfolder seg, synes jeg likevel det er litt urettferdig å kalle troen på Gud for blind og naiv.

Jag tror, jag tror på sommaren.. Jeg vet ikke om jeg tror på sommeren, akkurat. Men vi kan i alle fall sette håp til den, håp om sol og gode dager. Det blir noen av de. Vi trenger det før høst og vinter på ny setter inn.

Men troen vil jeg rette mot Han som gir oss både sommer, høst, vinter og vår. Han som presenterer seg for oss som Herre over alle ting, også våre liv. Den som skaper og opprettholder. Gud fader, den allmektige himmelens og jordens skaper.

Ulf Børje Rahm

Musikk: The Real Group - "En vänlig grönskas rika dräkt"