Morgenandakten mandag 13. februar

Guds trofaste slitere

Henrik Syse
Foto: Einar Aslaksen

God morgen!

Man hører for tiden mye om all elendighet som følger med religion. Stadig fremstilles kristen eller annen religiøs tro som grunnløs, undertrykkende eller hjernevaskende overtro – eller som noe aldeles underlig og komisk som vi kan og bør nærmest vri oss i latter over.

Så får jeg treffe mennesker som virkelig får livet sitt forandret av tro – eller som forandrer og beriker andres liv gjennom tro og tilhørende tjeneste. Jeg får treffe fantastiske mennesker i bymisjon og utenlandsmisjon, i hjelpeorganisasjoner, ved skoler og rusinstitusjoner og i utallige kirker, som gir så rikt av seg selv, inspirert av Jesu budskap om nestekjærlighet. Og jeg får treffe mennesker som har fått hele livet snudd rundt i møte med Jesus, og som har fått møte lys, glede og nåde.

I dag har jeg lyst til å hylle alle disse Guds trofaste slitere – noen gjør litt, noen gjør mye, men mange er de, alle de som med tro, håp og kjærlighet løfter andre opp. Og jeg har også lyst til å hylle dem som står frem og opplever slik forandring – og som takker for det.

Vi vet at det ikke alltid føles slik. Vi vet at tro kan misbrukes til å undertrykke, og vi vet om mennesker som bærer meg seg dype og vonde sår etter vonde opplevelser.

Men desto viktigere, vil jeg si, er det å trekke frem troens og idealismens positive kraft. Vi kan lære, la oss korrigere, kritisere det som er galt, og la oss inspirere ved hjelp av den kraften.

Det står om dette i dagens bibeltekst, fra det første brevet til tessalonikerne, i det 2. kapitlet, der Paulus forteller om det store arbeidet han og hans medarbeidere har gjort.

Han sier: "For dere husker, søsken, hvordan vi strevde og slet. Vi forkynte Guds evangelium for dere samtidig som vi arbeidet natt og dag for ikke å være til byrde for noen av dere. Dere, og Gud selv, er vitner om hvordan vi levde hellig, rettskaffent og uklanderlig blant dere troende. Dere vet også at vi var mot hver enkelt av dere som en far mot sine barn: Vi formante, oppmuntret og ba dere inntrengende om å føre et liv verdig for Gud, han som kaller dere til sitt rike og sin herlighet."

Dette kan muligens høres både gammelmodig og strengt ut, med ord som rettskaffenhet og uklanderlighet og formaning og verdig liv og det hele. Men kjernen i dette handler rett og slett om det å gi noe til andre, og det å behandle hverandre med kjærlighet og nåde.

Noen kan gi, andre trenger å ta imot. Uansett handler det om gjennom tro, håp og kjærlighet å forandre livet til det bedre, også når ting er vonde, og også når vi føler at vi lever i en verden med mye hat, mistro og fiendskap.

Det er et budskap som kan løfte oss så vel gjennom en mandag som gjennom resten av uken – og livet. Ha en god dag!

Henrik Syse

Musikk: Trygve Skaug - "Gir meg nåde"