Morgenandakt tirsdag 25.mai

”Da ble de alle fylt av Den Hellige Ånd, og de begynte å tale på andre tungemål etter som Ånden ga dem å forkynne.” Apg. 2,4

Eg trur den største barrieren mellom menneska i dag e kommunikasjon. Vi kan lære kværandre sitt språk. Vi kan leve i kværandre sine land. Ja til og med kulturen kan vi bli kjent med, men de fleste som e innvandrera kjenne likevel på en barriere og den handle nesten alltid om kommunikasjon.

En innvandrer til Norge sa en gang til meg: ”Det e nåkka med måten dåkker norske kommunisere på som gjør at eg ikkje føle meg inkludert. Dåkker må alltid ha noe til felles for å vise interresse for den andre; Komme fra samme sted, kjenne til samme universitet eller videregående skole, ha felles bekjente eller være i slekt.”

Etter dette utsagnet har eg begynt å observere våre samtala, oss nordmenn imellom og denne innvandreren har langt på vei rett. Når vi møter nye, leter svært mange av oss etter noe felles, dersom vi finner det, samtaler vi videre. Dersom vi ikke finner dette, dør samtalen ut. Vi kommer liksom ikke på å vise interesse for den andre, uten at det også har noe med vår egen erfaringsverden å gjøre.
Å lære seg språk er viktig, men å kunne ordene sikrer ikke at en blir forstått og at andre forstår en. Barrieren kan oppleves selv om språket er på plass. Fryktelig frustrerende. Skaper ensomhet.

Også i Bibelens tid fantes det mange folkeslag med forskjellige språk og kultura. Men i vår tekst forandres dette. Disiplene kan plutselig tale alle språk, slik at alle som hører kan forstå at de taler om Guds storverk.

Men fortellinga stopper ikke der. De som blir døpt går inn i et fellesskap kor de dele alt etter som hver trenger det. En vakker skildring av et ideal der kor alle e invitert, alle e inkludert og alle forstår. Kan du tenke deg kor mye dæm hadde å snakke om med kværandre!

Eg ser for meg at dæm i dette fellesskapet viste genuin interesse for kværandre: Kordan oppdrar Elamitter sine barn? Ka slags styresett har dere fra Mesopotamia? Ka slags mat dyrker dere fra Judea? Hvordan tar de fra Pontos seg av sine gamle? Denne retten fra Pamfylia va nydelig. Kan du lære meg å lage den? Kordan har du det, egentlig?

Om Den Hellige Ånde skulle bli sendt til oss i Norge i dag, trur eg ikkje vi ville bli gitt å tale alle tungemål. Eg lure eg på om ikkje Ånden heller ville gi oss genuin interesse for menneska vi ikkje umiddelbart har noe til felles med. Om ikkje den ville lære oss å spørre, slik at også de som e nye i landet, har noe å bidra med i samtalen. Tenk kor mye vi går glipp av bare fordi vi ikkje tenke på kordan vi kommunisere.

Ann Christin Elvemo

Musikk: Get together - Oslo Gospel Choir