Modig

De som teller overfor Gud, er heldigvis ikke først og fremst de vellykkede og de som får til det meste i livet. Men derimot de som er så modige og Peter og innrømmer feil, sier Per Anders Nordengen.

Per Anders Nordengen
Foto: Helge Gudmundsen / NRK

Det er modigere å vise følelser enn å hoppe i fallskjerm.

Den som innrømmer sårbarhet har mer mot enn en som viser styrke i form av muskler.

Å utlevere seg og dermed ta sjansen på å bli avvist, er noe av det modigste vi kan gjøre. Å våge å vise svakhet er også et tegn på styrke.

Apostelen Peter var modig. På denne minnedagen for fangenskapet hans, som 1. august er, har jeg lyst til å hylle disippelflokkens leder for hans måte å være modig på.

Peter, fiskeren og håndverkeren, som forlot alt og fulgte Jesus. Som ikke framsto i vellykket het, men som var ekte og ærlig.

Peter ble lederen som var så modig at han våget å vise følelser. Han måtte ikke skjule sine svakheter, og han sto på for det han trodde på.

Peter var impulsiv. Han hadde ikke tid til å utrede konsekvenser gjennom komite-arbeid, men hoppet bokstavelig talt på sjøen for en sak han trodde på. Tvilende og usikker sto han fram. Men det var det som gjorde ham så modig.

Og da det røynet som mest på for Mesteren hans, sovnet han på bønnemøte i Getsemane hagen og bannet og sverget på at han ikke engang kjente Jesus eller hadde hatt noe med ham å gjøre.

Allikevel ble han ikke vraket. Men istedet valgt av Jesus til leder for disippel-flokken.

Det viser meg at de som teller overfor Gud, heldigvis ikke først og fremst er de vellykkede og de som får til det meste i livet. Men derimot de som er så modige som Peter; som innrømmer feil, som viser fram sårbarheten, som utleverer seg og som står fram i ekthet.

Peter viser meg at ærlighet er en form for mot som gir styrke. Og at det å innrømme svakhet gir tilgivelse og framtids-håp.

I dagens tekst er Peter så modig at han forteller makthaverne på den tiden hva han hadde opplevd med Jesus. Og det står at ”da de så hvor frimodige Peter og Johannes var, og forsto at de var ulærde menn, undret de seg”. Og da de påla Peter å holde opp med å forkynne,sier han modig; ”Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt”.

Skriv e-post til Per Anders Nordengen her.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører "He's the same" med SKRUK.

Hør andakten. 1. august.