Menighetsfakultetet 100 år

Fra første har MF vært et fakultet på et akademisk nivå og ikke en bibelskole for prester. Det er en fri, privat institusjon eid av menighetene i Den norske kirke.

Menighetsfakultetet i Oslo
Foto: Menighetsfakultetet

Menighetsfakultetet jubilerer for 100 års virksomhet i år

Trefoldighetskirken
Foto: Trefoldighet menighet

Jubileumsgudstjeneste søndag 12. oktober kl. 11 i Trefoldighetskirken.

Medvirkende er biskop Ole Chr. M. Kvarme, domprost Olav Dag Hauge, rektor Vidar L. Haanes, studentprest Elisa Stokka, domkantor Terje Kvam og Oslo Domkor m.fl.

Salmene er fra Norsk salmebok på numrene 320 - Kom, tilbe med fryd vår Konge og Gud, 274 - Himlens konge vil vi prise, 650 - Jesus, livets sol og glede, 537 - Guds kirkes grunnvoll ene og 295 - Vår Gud, han er så fast en borg.

Gudstjeneste i Trefoldighetskirken 12.10.08

Om MF Det teologiske Menighetsfakultet (MF) kan i 2008 se tilbake på 100 års virksomhet. Fakultetet startet som en beskjeden privat institusjon for utdanning av prester til Den norske kirke. I løpet av noen tiår ble det den største og viktigste teologiske utdanningsinstitusjonen i Norge.

Ole Chr. Kvarme

Biskop Ole Chr. Kvarme

Foto: Menighetsfakultetet

Den har gitt kirken prester og skolen lærere i kristendomskunnskap/ KRL og på den måten påvirket norsk kirke- og kulturliv. MF er i dag en akkreditert vitenskapelig høyskole, som utdanner personell også for forskjellige ikke-lutherske kirkesamfunn.

Fra første stund av var det klart at MF skulle være et fakultet på akademiske nivå og ikke en bibelskole for prester.

Som en fri, privat institusjon ble fakultetet båret oppe av menighetene i Den norske kirke. Det ble opprettet for å videreføre og verge evangelisklutherske tro og lære.

Trond Giske

Kirkeminister Trond Giske er til stede og 'serverer' kirkekaffe etter gudstjenesten

Foto: Arild Sandsvik / NRK

Til tider ble fakultetet et motsigelsens tegn i kirke- og samfunnsdebatt. Dette festskriftet gir et allsidig bilde av MF som teologisk institusjon, dets historie og dets aktuelle utfordringer.

En rekke forskere innenfor og utenfor MF har bidratt med faglige artikler som kaster lys over fakultetets historie og teologi.

Se hjemmesiden til menighetsfakultetet