Lysets barn

Vi en kirke som peker, vi peker på lyset. Vi peker på håpet! Og vi peker på kjærligheten som en gave, og som en oppgave, sier Leif Magne Helgesen.

Leif Magne Helgesen
Foto: Torbjørn Johnsen

Teksten er hentet fra 1. Tess.5, 1-11.

Av alle fingre vi har på hånden, er pekefingeren den farligste. Den har blitt brukt alt for mange ganger i kristne miljøer. Pekefingerens fordømmelse..

Pekefingeren er et farlig våpen. Mange har sår av at vi som kirke har fordømt menneskers liv og væremåte.

”Kom til oss, men først må du bli som oss”. Det er ikke slik det står i Skriften.

Det Jesus sier er: - Kom til meg du som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi deg hvile.

Det er noe helt annet. Prekestolen er ingen pekestol.

På denne tiden av året, har Polarnatten senket seg over Svalbard. Dagen er svart som natten. I over to måneder er det ingen forskjell på dag og natt her oppe mot nord. Det er en utfordring. Vakkert, mektig, men også kaldt og svart.

Livet kan også være som en lang natt, for mange. Dager og år hvor mørke har festet seg i kropp og sinn. Livet kan være tøft. Vi kan slite både med oss sjølve og vårt forholdt til andre, fysisk og psykisk.

Da er det viktig at vi tar med oss ordene fra Paulus brev til Tessalonikerne:

- Men dere er ikke i mørket. Dere er alle lysets barn og dagens barn. Vi hører ikke natten til!

På den måten er vi en kirke som peker, vi peker på lyset. Vi peker på håpet!

Og vi peker på kjærligheten som en gave, og som en oppgave!

Da kan vi peke, ikke med fingeren, men med hele oss, på lyset. Lyset i mørket!

Vi forkynner ikke mørket, vi forkynner lyset. Selv om livet kan være mørkt som Polarnatten ute - lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det

Det er dag på Svalbard, selv om det er mørkt som natten!

Det er morgen, selv om solen ikke vekker meg med sine stråler.

Selv om det er mørkt ute, og selv om det også kan være mørkt inne. Vi er lysets barn. Vi er barn av håpet!

På denne tiden av året tenner jeg mange lys i mitt hjem. Og vi tenner mange lys i Svalbard Kirke.

Lys som bønner for våre nærmeste, noen av dem bor langt borte.

Lys som håp. Lys i bønn og i kamp for jorden og for livet! Lys i takk.

Guds plan, Guds hensikt, Guds vilje, har alltid vært å føre mennesker fra mørket til lyset. Derfor brenner lysene på alteret, lys som forteller at Kristus er det sanne lys, som lyser for hvert menneske!

Skriv til Leif Magne Helgesen.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vi hører "Leid milde ljos" med Bjøro Håland.

Hør andakten 29. november 2007.