Lykke og lykkelig

– ”Hvor lykkelig er du egentlig. Ta testen”. Slik sto det på forsiden av et ukeblad for ikke lenge siden.

Lykke
Foto: Odilon Dimier / 6PA/MAXPPP

Og det er ikke sjelden vi utfordres til å ta stilling til hvor stor grad av lykke vi har. Fra ulike hold tilbys vi å bli å bli lykkeligere, og det holdes massevis av kurs om lykke. Noen lokkes til og med til å kjøpe lykke. Men hva er egentlig lykke?

Nå har ikke jeg tenkt å forsøke meg på noe utfyllende svar på dette vidløftige spørsmålet i denne morgenandakten,- men jeg har lyst til å stoppe litt ved ordene ”lykke” og ”lykkelig”. Jeg synes nemlig det er trist at de ordene er så nært beslektet med verbet ”å lykkes”, for det kan gi oss inntrykk av at vi tror vi er lykkelige bare vi er vellykkede eller lykkes med et eller annet. Og er man mislykket da, hvis man ikke lykkes?

Man blir ikke nødvendigvis mer lykkelig ved å oppnå suksess eller ved å lykkes. Og et godt liv er ikke et liv uten sorg, sykdom og smerte. Kanskje vi har glemt lærdommen vi kan finne i vårt eget mørke? For det er i mørket vi må vende oss for å se lyset fra stjernene? Et liv uten motgang og sorger er som en symfoni uten bass-stemmer. Ingen er lykkelige hele tiden, og i dag er det kanskje en kunstig higen etter en lykke som ikke finnes i virkeligheten.

Den beste definisjonen jeg har funnet på ordet lykke i ordboken, er at ”lykke er dyp og varig følelse av glede og velvære”. Kanskje vi på grunn av de uheldige kombinasjonene av ordene lykke og lykkes og vellykket,- heller skulle bruke uttrykket tilfreds. Jeg har truffet mange mennesker som sier at de er tilfredse. De er takknemlige for livet sånn som det ble, med både medgang og motgang, sorg og gleder. I ordboken står det at ordet tilfreds kommer av uttrykket å gå over til fred og at det betyr å være fornøyd med seg selv og tilværelsen.

Kanskje vi derfor har gått oss ville i vår jakt på lykke, og at vi i stedet burde prøve å finne veier til å være tilfreds. Vi har så lett for å tro at det er øyeblikkets begeistring og ekstatiske følelsesrus som gir oss lykke, men kanskje det i stedet er motet til å slå oss til ro og være fornøyd med livet sånn som det er. At det kanskje er mangel på takknemlighet som gjør oss så lite fornøyd og som gjør at vi aldri blir ferdige med å jakte på lykken.

For meg handler lykke mer og mer om takknemlighet for alt det som ikke er noen selvfølge, enten det er helse, jobb, venner, familie eller andre grunnleggende ting. For jeg er akkurat så lykkelig som jeg har bestemt meg for, og lykke handler om innstillingen vi har til livet. Mens nytelse kommer utenfra, kommer lykken innenfra.

I Bibelen er ordet lykkelig brukt 43 ganger. Og et av de mest innholdsrike stedene er hos Forkynneren , hvor det står at;

Men når en mann får spise og drikke
og være lykkelig i alt sitt strev,
er også det en gave fra Gud.
Fork 3,13