Lyden av gode nyheter

Man fører på fottrinnene til formidleren om budskapet er godt eller dårlig, mener diakon Nils Åge Aune.

Marte spring med pota på skeia, men juksa me litt...!
Foto: Mai Sigrid Teigen

Har du lagt merke til stemningen som brer seg når et lite barn kommer og vil fortelle deg noe viktig? Den er både lys og lett! Du hører lette fottrinn som nærmer seg. Og hvis du ikke har tid til å høre på akkurat i det nyheten skal kunngjøres, står hun der og tripper, småstepper, til du har tid til å høre.

Jo, en kan godt høre på fottrinnene om en nyhet er god eller dårlig. For motsatt er subbende skritt ute i korridoren gjerne et dårlig varsel for hva du har i vente.

”Hvor herlig lyder fottrinnene av dem som bringer godt budskap” sier apostelen i ordet for denne dagen. Han hadde nok lagt merke til lyden av fottrinnene han også. Kanskje skriver uttrykket seg fra episoder apostelen selv hadde hørt om; Når budbringeren kommer springende til feltherren og forteller at krigen er vunnet,- da er fottrinnene lette. En kan høre, før det er sagt, hvordan det gikk.

Hvis vi hadde kunnet høre lyden av apostelens fottrinn i dag, hadde vi nok forstått at han kom med gode nyheter til oss. ”Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst,” sier apostelen videre i dagens bibelord fra romerbrevets 10. kapittel, vers 13-18. Er ikke det flott å høre ved inngangen til denne dagen? Jeg kjente en dyktig lærer og forkynner som hadde dette som en av sine favorittekster. Olav Uglem het han. Han var flink til å sette en strek under det første ordet i setningen, HVER.

HVER den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Slik betonte han det. Ikke annenhver, eller den som har lykkes med dagen sin, eller som har vært ekstra from de siste dagene. Nei, ”HVER den som påkaller...” Det betyr at dette gjelder hver eneste en av oss også, denne morgenen. Påkall Herrens navn, og du skal bli frelst, sier apostelen. Hverken mer eller mindre.

Det er altså et fantastisk tilbud vi får på morgenkvisten i dag. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. La oss tenke slik apostelen gjør, vi også: Dette er for god en nyhet til at vi kan bli sittende på den. Dette påkaller lette fottrinn, også fra oss. Slik at de vi møter hører på fottrinnene våre at vi kommer med godt ærend! Bort med de subbende skritt som varsler nedtur. Herren frelser HVER den som påkaller han.